Fortum käynnistää toiminnan Ranskassa ja nimittää Philippe Stohrin Ranskan maajohtajaksi

LEHDISTÖTIEDOTE 12.12.2011

Fortum on nimittänyt Philippe Stohrin Fortum France SNC:n maajohtajaksi
kehittämään toimintaa Ranskassa. Aiemmin Stohr työskenteli Dalkian strategia-
ja kehitysjohtajana Saksassa.

Maaorganisaation perustaminen Ranskaan on merkittävä askel kohti Fortumin
pitkän aikavälin tavoitetta osallistua uusiutuvan energian kehittämiseen
maassa. Fortum France SNC osallistuu Ranskan tulevaan vesivoimakonsessioiden
tarjouskilpailuun sekä aaltoenergian kehittämiseen ranskalaisen
meriteollisuusyrityksen DCNS:n kanssa hiljattain allekirjoitetun aiesopimuksen
mukaisesti.

Fortum ilmoitti vuoden 2010 lopussa osallistumisestaan Ranskan
vesivoimakonsessioiden tarjouskilpailuun, joka tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa
vesivoiman osuutta Euroopan sähkömarkkinoiden ytimessä. Fortum omistaa ja
käyttää Pohjoismaissa jo nyt noin 260 vesivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu
kapasiteetti on 4 700 megawattia. Vuonna 2010 lähes 90 % Fortumin Euroopan
sähköntuotannosta oli hiilidioksidipäästötöntä ja yli 40 % sähköntuotannosta
perustui uusiutuviin energialähteisiin.

"Tutkimme mahdollisuuksia käyttää kokemustamme ja osaamistamme uusiutuvan
energian tuotannon kasvattamiseen ja paikallisen yhteistyön kehittämiseen
Ranskassa”, kommentoi Fortumin Power-divisioonan johtaja Matti Ruotsala uutta
Ranskan maaorganisaatiota ja Philippe Stohrin nimitystä. ”Fortumin tavoitteena
on olla merkittävä toimija seuraavan sukupolven uusiutuvan energian tuottajana
ja Fortum Francen tehtävänä on kehittää sähköliiketoimintaa Ranskassa pitkällä
aikavälillä.”

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Matti Ruotsala, Power-divisioonan johtaja, Fortum, puh. +358 40 048 7052
Philippe Stohr, aluejohtaja, Fortum France, puh. +33 17 092 3701Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi