Fortum käynnistää yhteistyön aaltovoiman kehittämiseksi Isossa-Britanniassa

LEHDISTÖTIEDOTE 24.2.2014

Fortum on allekirjoittanut vuokrasopimuksen brittiläisen Wave Hub -koepuiston
kanssa aaltovoimaratkaisujen testaamisesta Cornwallin merialueilla. Sopimus
antaa Fortumille uudenlaisen mahdollisuuden koekäyttää täyden mittakaavan
aaltovoimalaitteita valtameriolosuhteissa.

Fortumin näkemyksen mukaan edessä on asteittainen, mutta varma siirtyminen
kohti aurinkotaloutta, jossa energiantuotanto perustuu uusiutuviin
energialähteisiin ja energiatehokkuuteen. Päästöttömänä energiantuotantomuotona
aaltovoimalla voi olla tärkeä rooli tulevaisuudessa, ja siksi se on myös yksi
Fortumin tutkimus- ja kehitystyön painopistealueita.

Wave Hub tarjoaa Fortumille hyvän mahdollisuuden testata aaltovoimalaitteita
valtameriolosuhteissa. Koepuistossa on kaikki valmiina aaltovoimalaitteiden
käyttöönottoa varten, mikä vähentää merkittävästi tutkimustoiminnan
käynnistämiseen tarvittavaa aikaa. Wave Hubista vuokratulla merialueella Fortum
voi testata jopa 10 megawatin laitosta.

"Tämän lähemmäksi niin sanottuja "plug and play" -olosuhteita ei aaltovoiman
kehittämisessä voi päästä, sillä Wave Hubin testiympäristö tarjoaa kaiken, mitä
aaltovoiman testaamisen tarvitaan", Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila
sanoo ja jatkaa: "Wave Hub on tukenut hankettamme alusta saakka, mikä on
koetoiminnan kannalta tärkeää."

"Arvioimme parhaillaan suomalaisen Wellon kehittämän "Pingviini"-laitteen
käyttöönottamista Cornwallissa", Antila kertoo. "Pingviinin teknologia perustuu
veden pinnalla toimivaan laitteeseen, joka ottaa talteen aaltojen
liike-energiaa ja tuottaa siitä generaattorin avulla sähköä. Pinnalla kelluva
laite vähentää massiivisen ankkuroimisen tarvetta", Antila sanoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heli Antila, teknologiajohtaja, puh. 040 571 7188
Claire Gibson, Managing Director, Wave Hub Limited, + 44 (0) 1736 800290

Taustatietoa toimituksille Fortumin aaltovoiman kehitystyöstä:
Fortum on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä aaltoenergiaa vuodesta 2007 ja
testannut useita eri tekniikoita. Yksi näistä on suomalaisen AW-Energyn
kehittämä WaveRoller ™, jota on testattu onnistuneesti Portugalin rannikolla.
Viime vuonna Fortum, ranskalainen meriteollisuusalan suuryritys DCNS ja
AW-Energy sopivat yhteistyöstä, jonka tavoitteena on yhdessä kehittää 1,5
megawatin aaltovoiman koehanketta Ranskan Bretagnessa. Tekniseksi ratkaisuksi
valittiin WaveRollerTM.

Ruotsissa Fortum tekee yhteistyötä Seabased AB:n kanssa noin 10 megawatin
aaltovoimapuiston rakentamiseksi Ruotsin länsirannikolle Sotenäsiin.
Demonstraatiohanke on teholtaan yksi maailman suurimmista ja tuotannon on määrä
käynnistyä vuoden 2014 aikana. Ruotsissa testattava tekniikka perustuu
Seabasedin kehittämään lineaariseen aaltogeneraattoriin, joka on ankkuroitu
meren pohjaan.

Wave Hubin kanssa solmittu sopimus tukee Fortumin tavoitetta tuottaa uuden
sukupolven energiaa testaamalla uusia ja lupaavia aaltovoimateknologioita.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 9 900 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Wave Hub: www.wavehub.co.uk