Fortum käynnistää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) korvaavan energiatuotantokapasiteetin rakentamisesta Naantalin voimalaitosalueelle

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
30.6.2010


Fortum käynnistää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) korvaavan
energiatuotantokapasiteetin rakentamisesta Naantalin voimalaitosalueelle

Fortum Power and Heat Oy on käynnistämässä ympäristövaikutusten arviointi
-prosessin (YVA) korvaavan energiatuotantokapasiteetin rakentamisesta Naantalin
voimalaitosalueelle. Investointi voidaan toteuttaa joko Fortumin tai Turun
Seudun Maakaasu ja Energia Oy:n (TSME) toimesta. Fortum omistaa TSME:stä 42,5%.
Investointipäätös tehdään YVA-menettelyn jälkeen.

Turun alueen energiatuotanto perustuu suurelta osin Naantalin
kivihiilikäyttöisen voimalaitoksen tuottamaan lämpöön ja sähköön.
Energiatuotannon turvaamiseksi käynnistyvän hankkeen pyrkimyksenä on lisätä
biopolttoaineiden käyttöä Turun alueella ja vähentää CO2-päästöjä sekä vastata
vuonna 2016 voimaan astuvan direktiivin mukaisiin kiristyviin
päästövaatimuksiin.

Arvioinnissa otetaan huomioon eri vaihtoehtoja, joilla korvataan nykyistä
kivihiilipohjaista tuotantoa ja haetaan joustavuutta eri polttoaineiden
käyttömahdollisuuksiin. Selvitettäviä polttoaineita ovat kivihiilen lisäksi
erilaiset biopolttoaineet, maakaasu, turve ja kierrätyspolttoaineet.
Tavoitteena on jättää YVA-ohjelma yhteysviranomaiselle syyskuussa 2010. Koko
YVA-menettely kestää noin vuoden.

YVA on lakisääteinen arviointimenettely, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa
suunnitellun energiatuotantokapasiteetin rakentamisesta aiheutuvista
ympäristövaikutuksista. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä voimalaitoksen
vaikutuspiirissä asuvien ja toimivien kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. Osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan
YVA-menettelyn kuluessa.

Fortum, Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, puh. 040 709 5690
Satu Viranko, Naantalin voimalaitos, ympäristöpäällikkö, puh. 010 454 2423