Fortum kehittää sähköautojen laajamittaista käyttöönottoa

Fortum ja Tukholman kaupunki ovat aloittaneet strategisen yhteistyön tavoitteenaan sähkökäyttöisten ladattavien hybridiauton laajamittainen käyttöönotto. Tekniikan ympäristöedut ovat merkittävät, sen avulla voidaan edistää huomattavasti Ruotsin päästötavoitteiden saavuttamista. Fortum tutkii vastaavanlaisen hankkeen mahdollisuuksia myös Suomessa.

 

Fortum ja Tukholman kaupunki ovat sopineet infrastruktuurin kehittämisestä, joka edesauttaa laajamittaista sähköautojen käyttöönottoa Tukholmassa. Tekniikka sopii Tukholmaan hyvin, sillä keskimääräiset ajomatkojen pituudet ovat sopivia sähköautoille.

 

”Tukholman tavoitteena on olla yksi maailman puhtaimmista kaupungeista. Jotta voisimme vähentää autoliikenteen riippuvuutta öljystä, tarvitaan muutakin kuin vaihtoehtoisia polttoaineita. Strateginen yhteistyö Fortumin kanssa edistää mahdollisuutta siirtyä lähes täysin päästövapaaseen henkilöautoliikenteeseen. Projekti on erityisen kiinnostava siksi, että tukholmalaisten autoilijoiden keskimääräinen työmatka jää alle 50 kilometrin, josta selvitään sähkövoimalla jo tämän päivän tekniikalla”, kertoo Ulla Hamilton Tukholman kaupungista.

 

”Tämä on luonnollinen osa Fortumin tavoitetta olla johtava yritys kestävässä kehityksessä. Fortumin sähköntuotanto on 89 prosenttisesti päästövapaata ja vuonna 2007 Euroopassa sijaitsevan sähköntuotantomme päästöt olivat keskimäärin vain 64 grammaa hiilidioksidia kilowattitunnilta – kun eurooppalainen keskiarvo on lähellä 400 grammaa. Fortumin pitkänajan tavoite on, että sen tuotannosta ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä, ja Tukholma on meille tärkeä alue. Kaukolämpö on yksi osoitus panostuksistamme. Vuodesta 1980 lähtien toimemme ovat vähentäneet kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä Tukholmassa 70 %, typpioksidipäästöjä 80 % ja rikkidioksidipäästöjä jopa 90 %”, kertoo Fortumin johtaja Christian Lundberg.

 

Ruotsin liikenteessä on jo tuhansia hybridiautoja, jotka toimivat sekä polttomoottorilla että sähköllä, ja joissa akku latautuu esimerkiksi jarruttaessa. Lisäksi useat autonvalmistajat tulevat lähivuosina lanseeraamaan hybridiautoja, jotka voi paikoitusalueilla ladata sähköverkosta.

 

”Toyotalle tämä on kiinnostava satsaus. Infrastruktuuri on osa hybriditekniikan jatkokehitystä, jossa olemme olleet johtavassa asemassa jo vuosikymmenen ajan, kertoo Toyota Swedenin toimitusjohtaja Hans-Eric Almebäck. ”Se, että Tukholma ja Fortum ovat sitoutuneet edistämään laajamittaista ladattavien hybridien käyttöönottoa, on luonnollisesti meille autonvalmistajana kiinnostavaa myös siltä kannalta missä tulevaisuudessa esittelemme uudet automme”.

 

 

Fortumin ja Tukholman kaupungin yhteistyön avulla voidaan akkujen lataukseen tarvittava infrastruktuuri ottaa käyttöön jo vuoden 2008 aikana. Kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä Tukholmasta lyhyessä ajassa maailman johtavia sähkökäyttöisten autojen kaupunkeja.

 

 

Myös Suomessa huomattava potentiaali sähköautoille

 

Energiatutkimusta Ruotsissa koordinoivan Elforskin mukaan Ruotsin koko henkilöautoliikenteen siirtyminen sähköautoihin ja ladattaviin hybridiautoihin vähentäisi fossiilisten polttoaineiden käyttöä henkilöautoliikenteessä 80 % ja liikenteen hiilidioksidipäästöjä lähes 10 miljoonaa tonnia vuodessa. Vähennys vastaa Elforskin mukaan lähes koko Ruotsin päästötavoitetta vuoteen 2020 mennessä. Fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen edesauttaisi myös uusiutuville energialähteille asetetun tavoitteen saavuttamista. Ruotsissa lähes 100 % sähköstä tuotetaan ilman hiilidioksidipäästöjä ja noin puolet uusiutuvilla energialähteillä. Elforskin maltillisenkin ennusteen mukaan 16 % myydyistä uusista henkilöautoista on tulevina vuosina ladattavia hybridejä ja Ruotsin liikenteessä on vuonna 2030 noin 2 miljoonaa ladattavaa hybridiautoa eli noin 40 % henkilöautokannasta.

 

Sähköautojen potentiaali on myös Suomessa huomattava ja niistä pitäisi keskustella osana ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi valtioneuvoston hiljattain eduskunnalle toimittamassa liikennepoliittisessa selonteossa ei mainita sähköautoja. Sähköautot tulisikin olla mukana hallituksen valmistelemassa ilmasto- ja energiastrategiassa, sillä sähköautoilla voidaan vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi jos sähkö tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä, sähköautoilla pitäisi voida tukea liikenteelle vuoteen 2020 asetetun 10 % uusiutuvan energian tavoitetta.

 

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

 

Lisätietoa:

Eero Vartiainen, T & K-ohjelmapäällikkö, Fortum Oyj, 040 528 9867

Esa Hyvärinen, johtaja, edunvalvonta, Fortum Oyj, 040 826 2646