Fortum kehittää uutta biopolttoainetta hevosen kuivikelannasta ja lantahuoltopalvelua talleille

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.6.2015

Fortum kehittää hevosen kuivikelannasta energiantuotantoon sopivaa

biopolttoainetta sekä samalla uutta palvelukonseptia hevostalleille. Hevosen
kuivikelannan käyttäminen voimalaitosten polttoaineena on hyvä esimerkki
kiertotaloudesta, jossa materiaalit kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa
palveluilla. Hevostallit käyttävät kuivikkeena muiden prosessien sivutuotteita,
kuten sahanpurua. Talleilla lanta sekoittuu kuivikkeeseen, joka kerätään ja
poltetaan voimalaitoksessa.
 
"Hevosenlannan hyödyntäminen on kotimainen cleantech-sovellus, joka vähentää
fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ulkomaisten biopolttoaineiden tuontia ja
luo lisää paikallisia työpaikkoja", toteaa Fortumin teknologiajohtaja Heli
Antila.
 
Suomessa hevosten kuivikelannan energiasisältö on noin 500 GWh ja ylittää
hienokseltaan esimerkiksi Fortumin Järvenpään voimalaitoksen vuotuisen
polttoainekäytön. Suomessa hevosia on noin 77 000. Kolmen hevosen vuoden aikana
tuottaman lannan energiamäärä vastaa yhden omakotitalon lämpöenergian
vuosikulutusta.
 
Hevostalleille lanta on yhä kasvava ongelma, koska biohajoavan jätteen
kaatopaikkakielto astuu voimaan vuoden 2016 alusta. Lantaa ei myöskään saa
levittää kalteville pelloille. Fortumin kehittämä palvelu tarjoaakin talleille
uuden ja vaivattoman ratkaisun ongelmaan. Palvelu pitää sisällään sekä
kuivikkeen toimituksen talleille että kuivikelannan noudon talleilta.
Palvelulla voi olla markkinoita myös Suomen ulkopuolella, sillä esimerkiksi
Ruotsissa hevosia on 360 000 ja Puolassa 300 000.
 
"Olemme kehittäneet palvelua tiiviissä yhteistyössä hevostallien kanssa.
Keväällä toteutetussa pilotissa oli mukana neljä tallia Espoosta ja
Kirkkonummelta. Kesän ja syksyn aikana pilottia laajennetaan ja tavoitteena on
saada kymmeniä talleja mukaan", kertoo konseptin kehittämisestä Fortumilla
vastaava Anssi Paalanen.
 
Kevään pilottivaiheessa tehtiin myös koepolttoja yhteistyössä VTT:n kanssa.
Koepolton perusteella hevosenlanta soveltuu hyvin energiantuotantoon
tukipolttoaineeksi. Lähipäivinä aloitetaan koepoltot Fortumin Järvenpään
voimalaitoksella. Hevosen kuivikelanta nähdään hyvänä lisänä Järvenpään
tyyppisille lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksille. Palvelukonseptin
kehittämistä jatketaan yhdessä hevostallien kanssa.
 
HorsePower-konsepti on osa Fortumin biopolttoaineiden kehitystyötä kuten
Otso-bioöljy, jota tuotetaan Fortumin Joensuun voimalaitoksen yhteydessä.
 
 
Fortum Oyj
 
Konserniviestintä
 
 

Kuvia aiheesta 

 

 

Lisätietoja:

  

Heli Antila, teknologiajohtaja, Puh. 040 571 7188, heli.antila@fortum.com
 
Anssi Paalanen, konseptin kehittämisestä vastaava, Puh. 0400 597 866,
anssi.paalanen@fortum.com
 
 
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 400 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. http://www.fortum.com/fi