Fortum kokeilee uusia lintusuojia ilmajohtoverkkoon Hyvinkäällä

LEHDISTÖTIEDOTE 11.9.2013

Fortum kokeilee uusia, patentoituja lintusuojia sähköverkkoon Hyvinkään
Kytäjällä suojellakseen muuttolintuja. Uudet lintusuojat poikkeavat
merkittävästi perinteisistä lintupalloista niin toiminnallisuudeltaan kuin
ulkonäöltäänkin. Kokeilu aloitetaan asentamalla noin 250 lintusuojaa
Hyvinkäälle ja 50 Lopen Läyliäiseen lintujen kokoontumispaikoille
peltoaukeille.

Uudet lintusuojat estävät lintujen törmäyksen sähköverkkoihin sekä lintujen
istumisen linjoilla tai pylväissä noin kymmenen metrin säteellä lintusuojasta.

Lintusuojan toiminta perustuu pyörivään muoviosaan, jossa on valoa heijastavia
pintoja. Heijasteisiin varastoituvan hehkun ansiosta varoitussignaali toimii
myös yöaikaan. Lintusuojasta heijastuva valo varoittaa lintuja
ilmajohtoverkosta ja saa ne muuttamaan lentoreittiään.

”Lintusuoja soveltuu pien-, keski- ja suurjännitelinjoihin. Asennus on helppo
tehdä sauvan avulla ilmajohtoon. Asennus voidaan tehdä jännitteisenä työnä, eli
asiakkaalla on sähköt koko asennuksen ajan”, kertoo projektinvalvoja Petri
Leimulahti Fortumista.

”Haluamme tällä kokeilulla saada tietoa siitä, miten hyvin uudenlaiset laitteet
estävät lintujen törmäämistä ilmajohtoihin. Perinteiset ilmajohtojen
lintupallot eivät näy pimeällä, jolloin ne eivät todennäköisesti ole yhtä
tehokkaita kuin uudet lintusuojat. Arvioimme lintusuojien toimivuutta ja
soveltuvuutta ensi keväänä lintujen muuttoaikaan käymällä läpi kaikki paikat,
joihin lintusuojat nyt asennetaan. Teemme tämän jälkeen päätöksen siitä,
asennetaanko lintusuojia laajemminkin myös muille verkkoalueillemme”,
Leimulahti sanoo.

Lintusuojien asentamisesta Hyvinkäällä ja Lopella huolehtii Eltel Networks.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Petri Leimulahti, projektinvalvoja, Fortum puh. 050 455 7765
Vesa Kärpälä, työnjohtaja, Eltel Networks puh. 040 311 2429


Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia lintusuojista:
http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx
==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi