Fortum laajentaa kaukolämpöverkkoaan Viron Tartossa

LEHDISTÖTIEDOTE 26.6.2013

Fortum ostaa kaukolämpötoimintoja Tartossa Virossa kaukolämpöyhtiö Erakütelta.

Hankittavan kaukolämpöverkon osuus on noin 20 prosenttia koko Tarton verkosta,
ja alue on kaupungin nopeimmin kasvava. Vuonna 2012 lämmön myynti alueella oli
noin 92 gigawattituntia (GWh). Lämpöä tuotetaan kolmessa lämpökeskuksessa,
joissa käytetään polttoaineena paikallista biomassaa ja kaasua. Kaupan jälkeen
Fortum omistaa koko kaukolämpöverkon Tartossa.

Fortum suunnittelee liittävänsä uuden verkon myöhemmin osaksi nykyistä
verkkoaan, johon lämpö tuotetaan yhtiön omassa sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitoksessa (CHP). Laitos käyttää polttoaineenaan paikallista
biomassaa sekä turvetta. Uuden kaukolämpöverkon yhdistäminen Fortumin verkkoon
lisää biopolttoaineiden käyttöä, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa
kaukolämmön tuotannon tehokkuutta Tartossa.

"Tehokkaan energiantuotannon sekä biopolttoaineiden käytön ansiosta pienennämme
Viron tuottamia hiilidioksidipäästöjä. Samasta syystä olemme onnistuneet
pitämään myös kaukolämmön hinnan Tartossa hyvin kilpailukykyisenä", sanoo
Margo Külaots, Fortumin Viron toiminnoista vastaava johtaja. "Toivotamme
kotitalous- ja yritysasiakkaat alueella tervetulleiksi kaukolämpöverkkoomme",
hän jatkaa.

Kauppahinta on noin 7 miljoonaa euroa. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen
elokuussa, ja sen toteutuminen edellyttää Viron kilpailuviranomaisten
hyväksyntää.

Fortum omistaa kaksi CHP-laitosta ja kaukolämpöverkkoa Viron Pärnussa ja
Tartossa. Laitosten tuotantokapasiteetti on yhteensä noin 49 megawattia (MW)
sähköä ja 100 MW lämpöä. Vuotuinen myynti nousee arviolta 600 GWh:iin lämpöä ja
340 GWh:iin sähköä. Molemmilla laitoksilla on erittäin hyvä hyötysuhde, ja ne
käyttävät pääosin paikallisia biopolttoaineita, mikä pienentää
energiantuotannon ympäristövaikutuksia ja mahdollistaa kilpailukykyisen hinnan
tarjoamisen asiakkaille.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jaakko Vähä-Piikkiö, Fortumin Baltian alueen johtaja, puh. 050 453 2009
Margo Külaots, Fortumin Viron toiminnoista vastaava johtaja, puh. +372 505 2986

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi