Fortum laajentaa sähköverkkoa ja kaunistaa kaupunkimaisemaa Joensuussa

LEHDISTÖTIEDOTE 5.6.2013     

 

Joensuun sähkönjakeluverkosto laajenee tänä vuonna pääosin Karhunmäen suunnalla, kun Fortum sähköistää Karhunmäen uuden asuinalueen sekä uudistaa jakeluverkostoa Karhunmäen eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä. Alueelle rakennetaan kaksi uutta puistomuuntamoa, jotka muuntavat sähkövirtaa kotitalouksien tarpeisiin sopivalle jännitetasolle.  

 

"Investoimme vuoden 2013 aikana yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa joensuulaisten sähkönjakelun parantamiseen. Projektit ovat hyvin asiakaslähtöisiä ja liittyvät pääosin sähköliittymien rakentamiseen, asemakaava-alueiden jakeluverkon rakentamiseen kadunrakennustöiden yhteydessä sekä sähköjohtojen siirtämiseen asiakkaiden pyynnöstä”, verkostopäällikkö Hannu Hiltunen Fortumista kertoo.

 

Penttilänrannassa sijaitseva puistomuuntamo saa erityisen ilmeen, kun taiteilija Johanna Turunen suunnittelee sen pintaan taideteoksen. Taideteos toteutetaan Joensuun kaupungin Penttilänrannan alueelle asettaman taideperiaatteen mukaisesti, ja sen teema liittyy vesivoimaan ja luontoon. Inspiraationsa taiteilija on hakenut puistomuuntamoa ympäröivästä luonnosta ja Fortumin Imatran vesivoimalaitoksesta. Teos valmistuu tänä kesänä.   

 

”Puistomuuntamo on erittäin näkyvällä paikalla, joten taideteoksesta saavat nauttia lukuisat ihmiset. Saamme ilahduttaa sekä Penttilänrannan asukkaiden arkea että lukuisia ohikulkijoita", Hiltunen iloitsee.   

 

Fortum osallistuu myös Pielisjoen yli ulottuvan Sirkkalan sillan rakennusprojektiin rakentamalla uuden jakelumuuntamon kaupunginpuoleiseen siltapalkkiin. Muuntamolla turvataan sillan sähkötarpeet ja jaetaan sähköä myös keskustan puoleisen Rantakadun kiinteistöihin. Lisäksi Yläsatamankadun ja Rantakadun peruskorjausten yhteydessä olevaa vanhaa maakaapeliverkkoa vahvistetaan ja saneerataan. Uusi muuntamo ja maakaapeliverkko lisäävät sähkönjakelun luotettavuutta sekä verkon kapasiteettia mahdollisia tulevaisuuden tehontarpeiden kasvuja varten.   

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

Lisätietoja:

 

Hannu Hiltunen, verkostopäällikkö, Fortum puh. 040 8094785

 

Marina Stenfors, viestintäpäällikkö, Fortum puh. 050 364 4909

 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.   

 

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.    

 

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

 

Taustatietoa toimituksille

Penttilänranta on uusi rakenteilla oleva 3 000 asukkaan kaupunginosa Joensuun keskustassa Pielisjoen ja Pyhäselän yhtymäkohdassa. Alueen erityispiirre on visuaalinen taide ja kuvataide, mitä toteutetaan ns. prosenttiperiaatteella koko kaupunginosan kattavasti. Prosenttiperiaate tarkoittaa, että alueen kaikessa rakentamisessa investointikustannuksista 1–2 prosenttia käytetään taiteen hankintaan.