Fortum lämmittää 600 omakotitaloa Tapiola Golfin alta saatavalla biokaasulla

PAIKALLISTIEDOTE ESPOON ALUEEN MEDIOILLE 15.10.2015

Fortum tuottaa Espoossa kaukolämpöä entisellä kaatopaikalla syntyvästä
biokaasusta. Biokaasua hyödyntävä uusi lämpölaitos toimii Tapiola Golfin
alueella, jossa aiemmin sijaitsi Mankkaan kaatopaikka. Lämpölaitos tuottaa
kaukolämpöä noin 12 000 MWh vuodessa, mikä vastaa noin 600 omakotitalon
vuotuista lämmöntarvetta.

Mankkaan entisellä kaatopaikalla syntyy eloperäisen jätteen mädäntyessä
kaatopaikkakaasua eli biokaasua, joka koostuu pääasiassa metaanista ja
hiilidioksidista. Päästessään ilmakehään nämä kasvihuonekaasut kiihdyttävät
ilmastonmuutosta. Biokaasu kannattaakin ottaa talteen ja hyödyntää
kaukolämmityksessä.

Biokaasua kerätään maan alta vaakaimulinjojen ja imukaivojen avulla. Niistä
kaasu siirtyy pumppaamolle, jossa ylläpidetään imuputkistoissa tarvittavaa
alipainetta. Lisäksi pumppaamolla kaasun painetta korotetaan jatkohyödyntämistä
varten. Biokaasu poltetaan pumppaamon vieressä sijaitsevassa Fortumin
lämpölaitoksessa ja syntyvä lämpö siirretään kaukolämpöverkkoa pitkin
asiakkaille.

Fortumilla on Espoossa käynnissä useita hankkeita, joilla tavoitellaan
lämmöntuotannon aiheuttamien päästöjen merkittävää vähentämistä. Tavoitteena
on, että Fortumin asiakkaat saavat hiilidioksidivapaasti tuotettua lämpöä
Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Valokuvia: http://mediabank.fortum.com:80/public/dd2cfda3e1BE.aspx

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Tero Era, viestintäpäällikkö, 050 541 6337

Fortumin muut kaukolämpöhankkeet Espoossa:
• Espoon Suomenojalla toimii uusi lämpöpumppulaitos, joka hyödyntää jäteveden
hukkalämpöä. Lämpöpumpuilla saadaan talteen jopa 15 % koko Espoon
kaukolämmöntarpeesta.
• Kivenlahden lämpölaitoksella siirrytään fossiilisesta polttoaineesta
puupellettien käyttöön. Tämä vähentää kaukolämmön aiheuttamia
hiilidioksidipäästöjä alueella ja vähentää riippuvuutta maakaasusta.
• Vermon lämpölaitoksella korvataan fossiilisia polttoaineita kotimaisella
bioöljyllä.
• St1:n kanssa Fortum on aloittanut pilottihankkeen, jossa kokeillaan
geotermisen lämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa.
• Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselle rakennetaan
kaukolämpöakku, joka parantaa sekä voimalaitoksen
energiatehokkuutta että kaukolämmön toimitusvarmuutta asiakkaille.
• Fortum on toimittanut energiaratkaisut Tiedon ja Elisan konesalikeskuksiin,
joiden avulla saadaan talteen vuosittain huomattava määrä lämpöenergiaa.
• Fortum toimittaa energiajärjestelmän Espoon uuteen sairaalaan, jonka
ylijäämälämpö hyödynnetään espoolaisten lämmityksessä.
• Pilotoimme kysyntäjoustoratkaisua, jossa kerrostaloihin varataan lämpöä
edullisena aikana ja hyödynnetään se esimerkiksi kylmänä talvipäivänä, kun
energia on kalliimpaa.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi