Fortum liittyy Bettercoal-järjestöön hiilen hankintaketjun vastuullisuuden parantamiseksi

LEHDISTÖTIEDOTE 23.4.2012

Fortum on liittynyt Bettercoal-aloitteeseen, jonka tavoitteena on vastuullisen
toiminnan jatkuva parantaminen hiilen hankintaketjussa. Bettercoal on
itsenäinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka perustaminen julkistettiin
18. huhtikuuta. Aloitteeseen osallistuvat sen perustajajäsenet DONG Energy,
EDF, Enel, E.On, GDF SUEZ, RWE sekä Vattenfall. Fortum on ensimmäinen uusi
jäsen ja ainoa suomalainen yhtiö, joka on liittynyt aloitteeseen.

”Polttoaineiden, erityisesti fossiilisten polttoaineiden sekä
biopolttoaineiden, vastuullinen hankinta on yhä tärkeämpi kysymys. Hiilen
louhinnan ympäristövaikutusten sekä työterveys- ja turvallisuushaittojen
minimointi edellyttää koko toimialan laajuista vuoropuhelua ja toimenpiteitä.
Kestävä kehitys on keskeinen osa Fortumin toimitusketjun hallintaa. Siksi
osallistumme aktiivisesti vastuullista polttoaineen hankintaa koskevaan
keskusteluun alan yritysten ja sidosryhmiemme kanssa", perustelee liittymistä
Fortumin kestävän kehityksen johtaja Ulla Rehell.

“Jäsenemme ovat hyvin tietoisia kaivostoiminnan mahdollisista
haitallisista/kielteisistä vaikutuksista. Haluamme varmistua siitä, että
käyttämämme hiili tulee kaivoksista, jotka suojelevat työntekijöitään,
paikallista yhteisöä ja ympäristöä. Näistä syistä perustimme Bettercoalin”,
kertoo Joachim Löchte, Bettercoalin hallituksen puheenjohtaja.

Bettercoal-aloitteen piirissä tehtävä työ perustuu Bettercoal Toimintaohjeeseen
(Bettercoal Code). Toimintaohje perustuu kaivosteollisuuden standardeihin,
jotka määrittelevät kaivosyhtiöiden sosiaaliset, eettiset ja ympäristölliset
normit. Bettercoalin puitteissa kehitetään jatkossa työkaluja, koulutusta ja
osaamista hiiltä toimittavien yritysten toiminnan tueksi. Bettercoal
työskentelee tiiviissä yhteistyössä kaikkien sidosryhmiensä, myös
kaivosyhtiöiden ja -operaattorien, kanssa.

Fortumin pitkän aikavälin tavoite on olla hiilidioksidipäästötön sähkö- ja
lämpöyhtiö. Vuonna 2011 noin 65 % Fortumin sähköntuotannosta ja 85 % yhtiön
sähköntuotannosta EU:n alueella oli hiilidioksidipäästötöntä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Ulla Rehell, Vice President, Sustainability, Fortum puh. 010 45 29251,
ulla.rehell@fortum.com

Pirjetta Soikkeli, Vice President, Internal and Sustainability Communications,
Fortum, puh. 010 453 2240, pirjetta.soikkeli@fortum.com


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi