Fortum lisää metsähakkeen käyttöä Joensuun voimalaitoksessaan

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
20.4.2011

Fortum tuplasi metsähakkeen käytön Joensuun sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitoksella huhtikuun alusta alkaen.

"Tavoitteenamme on hyödyntää mahdollisimman paljon paikallisia biopolttoaineita
voimalaitoksillamme Olemme tyytyväisiä Valtioneuvoston tukipäätökseen, joka
mahdollistaa turpeen käytön vähentämisen laitoksessamme. Tätä kautta myös
hiilidioksidipäästömme vähenevät huomattavasti", toteaa Fortumin
liiketoimintajohtaja Jouni Haikarainen.

Joensuun Kontiosuolla sijaitseva voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Joensuun
asukkaille sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Joensuun voimalaitoksen
pääpolttoaineet ovat puu ja turve. Puuta käytetään yli puolet voimalaitoksen
polttoainetarpeesta. Lisäksi laitoksella poltetaan läheisellä kaatopaikalla
syntyvää biokaasua sekä lähialueilla viljeltävää ruokohelpeä. Biokaasu
johdetaan putkea pitkin kaatopaikalta suoraan voimalaitoksen kattilaan.

Fortum Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Timo Partanen, Joensuun voimalaitospäällikkö, puh. 050 454 7200

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.fi