Fortum lisää sähkönjakelun luotettavuutta Kuusamon sairaalassa ja ydinkeskustassa

LEHDISTÖTIEDOTE 26.10.2011

Kuusamon sairaala pääsee vielä tämän vuoden aikana hyötymään entistä
varmemmasta sähkönjakelusta, kun Fortumin uusi kauko-ohjattava erotinasema
saadaan valmiiksi sairaalan viereen.

"Sairaaloiden perusjärjestelmiin kuuluu toki varavoimaa, jotta sähkökatkon
sattuessa voidaan taata kriittisimmät toiminnot", Pohjois-Suomen
investointiprojekteista vastaava Pekka Vierimaa Fortumista taustoittaa.

"Luotettava sähkönjakelu helpottaa kuitenkin sairaalan toimintaa: mitä
varmemmin sähköä saadaan sairaalaan, sitä paremmin henkilökunta voi keskittyä
päivittäiseen työhönsä eli potilaisiin."

Kauko-ohjattavan erotinaseman avulla sähköverkon kytkentätilannetta voidaan
muuttaa sähkövian sattuessa nopeasti. Näin voidaan tehokkaasti lyhentää
mahdollisia sairaalaa koskevia sähköhäiriöitä.

Keskustaa kaapeloidaan

Sairaalaan kohdistuvien parannustöiden lisäksi parannetaan myös Kuusamon
ydinkeskustaan kohdistuvan sähkönjakelun luotettavuutta, kun sairaalan
läheisyydessä kulkevia ilmajohtoja kaapeloidaan maan alle suojaan sään
vaihteluilta.

Kaapelointitöitä suoritetaan myös Kuusamon Prisman läheisyydessä sekä
taajamassa sijaitsevalla Nilonkankaan hautausmaalla, jonka läpi kulkevista
sähköpylväistä luovutaan muutaman vuoden kuluessa. Sähköä jaellaan jatkossa
maahan upotettujen kaapeleiden välityksellä, ja uusi linja siirretään
hautausmaalta kulkemaan Kitkantien läheisyyteen.

Kaapelointitöiden yhteydessä vaihdetaan myös sähkönjakelussa tarvittavia
pylväsmuuntamoita paremmin suojatuiksi puistomuuntamoiksi, mikä parantaa
osaltaan sähköverkon luotettavuutta alueella.

Projektilla on kuusamolaisille myös maisemallisia vaikutuksia, kun monet
sähköpylväistä poistuvat keskustan alueelta.

Kuusamon sairaalan läheisyydessä tapahtuvat sähköverkon parannustyöt on
tarkoitus aloittaa ensi viikolla ja saada valmiiksi vielä tämän vuoden loppuun
mennessä. Keskustan kaapelointityöt ovat jo käynnissä ja taukoavat roudan
ajaksi. Työt jatkuvat taas maan sulettua ensi vuoden keväällä.


Fortum Electricity Solutions and Distribution -divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Toivo Hietala, kenttäpäällikkö, Fortum, puh. 050 455 2030
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 5813 710

Kuvia Kuusamon verkostoparannushankkeesta lehdistökäyttöön:
www.fortum.com > Mediaroom > Photos and logos > Fortum Media Bank > Electricity
distribution

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi