Fortum lisää sähkönjakelun luotettavuutta Tuusulan Ruotsinkylässä

LEHDISTÖTIEDOTE 18.9.2012

Fortum parantaa sähköverkon luotettavuutta ja sähkön laatua Tuusulan
ruotsinkyläläisille. Ilmassa kulkevaa sähköverkkoa siirretään maan alle ja
sähköpylväissä sijaitsevia muuntamoita korvataan ympäristöön paremmin
soveltuvalla puistomuuntamolla. Fortum investoi hankkeeseen 330 000 euroa.

Ruotsinkylän alueelle asennetaan maakaapelia yhteensä noin 7,5 kilometriä ja
olemassa oleva vanhempi ilmajohtoverkko puretaan noin seitsemän kilometrin
matkalta. Kaivuiden pituus on 4,6 km. Kaapelointi lisää sähköverkon
luotettavuutta, sillä maan alla johdot ovat suojassa sään vaihteluilta. Suuri
osa sähkökatkoista johtuu puiden kaatumisesta sähköjohdoille. Lisäksi
sähköverkon uusimisella parannamme sähkön jännitetasoa.

"Maakaapelointi Ruotsinkylän alueella on tärkeä hanke, koska toimenpiteet
parantavat merkittävästi sekä sähkönjakelun laatua että vähentävät sähkökatkoja
alueella", kertoo Asset Manager Anna Pasma Fortumista.

Alueelle rakennetaan myös kolme puistomuuntamoa, jotka ovat paremmin säältä
suojassa kuin pylväsmuuntamot ja siten vähentävät osaltaan vikojen määrää. Ne
on myös suojattu siten, etteivät eläimet joudu vaaraan tai vahingoitu
mennessään liian lähelle muuntamoa.

Kaapeleiden asentamiseksi Fortum suorittaa yhteiskaivuuta Tuusulan kunnan ja
Elisan kanssa. Tuusulan kunta saneeraa Metsäkyläntien valaistuksensa. "Fortum
suosii yhteiskaivuuta aina kuin se on mahdollista, jotta kaivuut aiheuttaisivat
mahdollisimman vähän häiriöitä ja saataisiin kaikkien osapuolten johdot maahan
samalla kaivuulla. Se on kustannustehokasta ja samalla minimoi rakentamisen
aikaisen haitan alueen asukkaille", Pasma jatkaa.

Toukokuussa 2012 alkaneen projektin on määrä valmistua lokakuun puoleenväliin
mennessä. Fortumin urakoitsijana sähköverkon uudistamisessa toimii SWK Energy
Oy.

Fortum omistaa Suomessa yhteensä 77 600 kilometriä sähköverkkoa ja rakentaa
maassamme uutta verkkoa keskimäärin 1600 kilometriä vuosittain. Ensisijaisena
rakennusmuotona käytetään maakaapelointia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Anna Pasma, Asset Manager, puh. 040 709 5219
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 581 3710


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi