Fortum lisää sähköverkon luotettavuutta Salon seudulla

Fortum investoi merkittävästi sähköverkon kehittämiseen Salossa. Salon
Tuohitussa on juuri otettu käyttöön uusi kompakti minisähköasema, joka parantaa
sähkönjakeluverkon luotettavuutta eli vähentää sähkökatkojen todennäköisyyttä
ja lyhentää niiden kestoa.

Sähköaseman ohella alueella on myös korvattu vanhoja ilmajohtoja säävarmemmalla
maakaapeliverkolla sekä rakennettu kokonaan uutta maakaapeliverkkoa yhteensä
noin 10 kilometrin verran uuden aseman lähistölle. Lisäksi tänä vuonna
rakennetaan vielä uusi, noin 3 kilometrin pituinen yhdysjohto muuntamoineen
Salo-Kisko-tien varteen. Yhteensä näiden investointien kokonaissumma on miltei
miljoona euroa.

"Korkean käyttövarmuuden ylläpitäminen ja sähköverkkojen kehittäminen
edellyttävät sähkönjakelijoilta jatkuvia investointeja", sanoo Fortumin
sähkönsiirtoliiketoiminnasta Suomessa vastaava Riikka Hirvisalo-Oja. "Nyt
käynnissä olevat parannushankkeet varmistavat salolaisten osalta, että
asiakkaamme saavat sähköä luotettavasti ja mahdollisista keskeytyksistä
aiheutuva haitta on minimaalinen."

Vähemmän häiriöitä

Tuohitun uusi minisähköasema sijaitsee Salon kaupunkitaajaman eteläpuolella
entisten Perniön, Kiskon ja Muurlan kuntien rajamailla Tuohitun kylässä.
Sähköaseman ansiosta esimerkiksi myrskyjen aiheuttamat sähköhäiriöt voidaan
rajata aiempaa tehokkaammin, jolloin sähköt voidaan palauttaa asiakkaille
ripeämmin. Myös alueen sähköverkon kunnossapitotoiminnot saadaan järjestettyä
vähäisemmillä sähkönjakelun keskeytyksillä, kun sähköä voidaan tarvittaessa
syöttää korvaavalta asemalta asiakkaille.

Sähköjohtojen maakaapeloinnit lisäävät puolestaan sähköverkon luotettavuutta,
sillä maan sisässä olevat johdot eivät ole yhtä alttiita sään vaihteluille kuin
perinteiset ilmajohdot. Merkittävä osa sähkökatkoista aiheutuu puiden
kaatumisesta ja taipumisesta avojohdoille.

Tehokkaampaa huoltoa

Kiskontien varteen rakennettava yhdysjohto nopeuttaa sähköverkon huolto- ja
kunnossapitotöitä, koska mahdollisten vikapaikkojen kartoitus ja korjaustoimet
hoituvat helposti autolla liikennöitävän tien vierustassa. Yhdysjohdon
rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi kesän aikana, ja sen arvioidaan
valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Investoinnit ovat kriittisiä luotettavan sähkönsiirron varmistamiseksi
ikääntyvässä sähköverkossa sekä uusien palveluiden käyttöönottamiseksi. Myös
sähkönkulutuksen ja -tuotannon alueelliset muutokset edellyttävät investointeja
sähkönjakelijoilta. Fortum omistaa Suomessa yhteensä 77 400 kilometriä
sähköverkkoa ja rakentaa maassamme uutta verkkoa keskimäärin 1600 kilometriä
vuosittain.

Fortum Distribution
Viestintä

Lisätietoja:

Arto Hyytiäinen, kunnossapitovastaava, alueverkot, puh. 050 081 5220
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, puh. 040 5813 710