Fortum lisää taloudellisen raportointinsa läpinäkyvyyttä

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.6.2004 1 (2)


FORTUM LISÄÄ TALOUDELLISEN RAPORTOINTINSA LÄPINÄKYVYYTTÄ

Fortum jatkaa taloudellisen raportointinsa läpinäkyvyyden
lisäämistä muuttamalla raportointirakennetta. Uuden rakenteen
myötä raportointisegmenttien määrä nousee neljästä kahdeksaan,
mikä lisää Fortumin yksittäisiä liiketoimintoja koskevien tietojen
määrää ja selkeyttä. Julkistettavan tiedon lisääminen tulee
parhaiten esiin öljyliiketoiminnoissa.

Raportointirakenteeseen tehdään seuraavat muutokset:

Sähkö, lämpö ja kaasu -segmentti jaetaan kahtia Sähköntuotantoon
ja Lämpöön;

Öljynjalostus ja markkinointi -segmentistä muodostetaan kolme
segmenttiä: Öljynjalostus, Öljyn vähittäismyynti sekä Shipping ja
muu öljy;

Markets sisältää vain sähkön vähittäismyynnin, öljynmyynti siirtyy
Öljyn vähittäismyyntiin.


Uudet raportointisegmentit koostuvat seuraavista
liiketoimintayksiköistä:

Uuden segmentin nimi Liiketoimintayksiköt
Sähköntuotanto Generation
Portfolio Management and Trading
Service
Lämpö Heat
Värme
Sähkönsiirto Distribution
Markets Markets
Öljynjalostus Oil Refining
Components
Öljyn vähittäismyynti Oil Retail
Shipping ja muu öljy Shipping, muu öljy, mukaan lukien
SeverTek
Muut


Uutta raportointirakennetta käytetään ensimmäisen kerran 28.7.2004
julkistettavassa tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa.

Liitteessä ovat uuden rakenteen mukaisesti lasketut avainluvut ja
muita tunnuslukuja vuodelta 2003 neljänneksittäin ja tammi-
maaliskuulta 2004.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519
Carola Teir-Lehtinen, viestintäjohtaja, puh. 010 452 4118


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset mediat


Liite