Fortum lisännyt investointejaan sähköverkkoihin pääkaupunkiseudulla

Fortum Sähkönsiirto Oy
Lehdistötiedote
28.1.2009

Fortum lisännyt investointejaan sähköverkkoihin pääkaupunkiseudulla

Fortumin sähköverkkotoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna noin
neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Espoon ja Kirkkonummen sähköverkkoihin
investoitiin viime vuonna kaikkiaan noin 20 miljoonaa euroa.

Suomessa Fortumin sähköntoimitusvarmuus on tällä hetkellä 99,98 % - suunniteltu
tai yllättävä sähkökatko koetaan keskimäärin kerran vuodessa. Fortumin
tavoitteena on rakentaa sähköverkostaan pohjoisen rankat sääolosuhteet kestävä,
ja yhtiö investoikin sähköverkkoihinsa viime vuonna Suomessa noin 78 miljoonaa
euroa. Verkkotoiminnan investoinnit kasvoivat noin 25 % vuodesta 2007. Verkon
luotettavuutta parannettiin lähinnä keskijänniteverkkoon kohdistuneilla
perusparannuksilla sekä kunnossapidolla.

”Fortumilla on Suomessa jakelu- ja alueverkkoa yhteensä 73 000 km. Sähkönjakelun
luotettavuutta on parannettu muun muassa siirtämällä johtoja pois metsästä,
rakentamalla uusia sähköasemia, raivaamalla johtokatuja ja vaihtamalla
ilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Fortum on lisännyt verkostoautomaatiota
asentamalla viime vuosien aikana sähköverkkoonsa yli 300 kauko-ohjattavaa
erotinlaitetta, joiden avulla vika saadaan häiriötilanteessa rajattua
mahdollisimman pienelle alueelle”, kertoo verkostopäällikkö Risto Laurila Fortum
Sähkönsiirto Oy:stä.

Rakentamisen painopiste oli vuonna 2008 kovan kasvun takia verkon
laajentamisessa, ja sen siirtokapasiteetin lisäämisessä. Sähköverkon
rakentaminen uusille asiakkaille ja kaupunkien uusille kaava-alueille oli
erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa merkittävin investointikohde.
Kaiken kaikkiaan Fortumin sähköverkkoihin rakennettiin viime vuonna lähes 5 000
uutta asiakasliittymää.

Kasvavat Espoo ja Kirkkonummi vaativat investointeja sähköverkkoihin

Fortumilla on Länsi-Uudellamaalla sähköverkkoa yhteensä noin 16 800 kilometriä,
josta noin 7 000 kilometriä on Espoossa ja Kirkkonummella. Espoo ja Kirkkonummi
kasvavat muun pääkaupunkiseudun mukana, ja alueelle rakennetaan uusia
asuinalueita sekä uutta yritys- sekä teollisuustoimintaa. Tämän seurauksena myös
sähkönkulutus kasvaa.

Espoon ja Kirkkonummen jakeluverkkoon on viime vuonna investoitu kaikkiaan noin
11 miljoonaa euroa. Alueella on rakenteilla useita uusia kaava-alueita, joiden
jakeluverkko rakennetaan sähkönjakelun luotettavuutta parantavin maakaapelein.
Uusia kaava-alueita rakennetaan muun muassa Espoon Suurpeltoon sekä Kirkkonummen
Perälänjärvelle. Viime vuonna yksi Kirkkonummen suurimmista investoinneista oli
Stora Tynnaren ja Leivan saarten sähköistäminen.

”Kaava-alueiden myötä tarkastellaan sekä uuden alueen että sen ympäristön
sähkönkulutuksen kehitystä kokonaisuutena. Asemakaava-alueille tehdään
jakeluverkon yleissuunnitelma, jossa on määritelty muuntamoiden ja runkoverkon
sijainnit. Näin voimme vaikuttaa verkon luotettavuuteen ja minimoida
verkostohäviöt”, alueen verkostopäällikkö Risto Välimäki kertoo.

Jännitemäärältään suurempiin alueverkkoihin panostetaan rakentamalla parhaillaan
Tapiolan ja Suomenojan välille uusi sähkönsiirtoyhteys, jonka ansiosta koko
Espoon sähkönjakelun luotettavuus paranee. Tämän hankkeen kustannukset ovat
yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Lisäksi Auroranportissa otetaan pian käyttöön
uusi sähköasema, jonka uudet kaapeloidut johtolähdöt parantavat oleellisesti
sähköverkon kapasiteettia ja luotettavuutta Koillis- ja Pohjois-Espoossa. 

Lisätietoja: Fortum Sähkönsiirto Oy, verkostopäällikkö Risto Laurila, p. 050 455
7754; verkostopäällikkö/Länsi-Uusimaa, Risto Välimäki, p. 040 709 5207