Fortum lopettaa sähköntuotannon Inkoon hiilivoimalaitoksella

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.8.2013

Fortum on päättänyt lopettaa sähköntuotannon Inkoon hiilivoimalaitoksellaan.
Tuotantotoiminta loppuu helmikuussa 2014, jonka jälkeen yhtiö siirtää
voimalaitoksen kolme yksikköä pitkäaikaiseen säilöntään. Päätöksen seurauksena
Fortum kirjaa 25 miljoonan euron arvonalentumistappion Power-divisioonan vuoden
2013 kolmannen neljänneksen tulokseen.

Inkoon voimalaitokselta vähennetään noin 80 työpaikkaa viimeistään helmikuussa
2014. Fortum käynnisti 12.6. voimalaitoksen koko henkilöstöä koskevat
yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät 24.7. Voimalaitoksella työskentelee
yhteensä noin 90 henkilöä.

Päätöksen taustalla on Inkoon voimalaitoksen heikko kannattavuus.
Hiililauhdevoiman tarve pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on vähentynyt
talouden taantuman ja sähkön tukkuhintojen laskun myötä. Voimalaitoksen
käyttöaste on siksi ollut alhainen viime vuosina. EU:n teollisuuden
päästödirektiivin (IED) vaatimukset ovat tuomassa vielä lisärasitusta vanhojen
hiilivoimalaitosten kannattavuuteen.

Tuotantotoiminnan lopettamiseen johtavaa päätöstä edelsi selvitys, jonka aikana
yhtiö arvioi Inkoon hiilivoimalaitoksen toiminnan vaihtoehtoja tulevaisuudessa.
Muut vaihtoehdot olivat nykyisen toiminnan jatkaminen tai voimalaitoksen
osittainen sulkeminen.

”Henkilöstövähennykset ovat erittäin valitettavia, mutta tässä tilanteessa
väistämättömiä. Tuemme työnsä menettävien työntekijöiden työnhakua ja
uudelleensijoittumista monin keinoin. Selvitämme seuraavien kuukausien aikana
myös Inkoon alueen käyttöä muihin tarkoituksiin, sillä voimalaitosalueen
sijainti sataman läheisyydessä voi antaa siihen mahdollisuuksia”, sanoo
Power-divisioonan johtaja Matti Ruotsala Fortumista.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Matti Ruotsala, johtaja, Power-divisioona, puh. 040 048 7052
Pauliina Vuosio, johtaja, talousviestintä, puh. 050 453 2383

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Taustaa Inkoon voimalaitoksesta

Vuosina 1974 - 1978 käyttöönotettu Inkoon voimalaitos on viime vuosikymmenet
toiminut varavoimalaitoksena ja on tuottanut sähköä Pohjoismaisille
markkinoille pääosin kulutushuippujen aikana. Voimalaitos koostuu neljästä 250
megawatin yksiköstä, joista osa on ollut pitkiä aikoja pois markkinoilta
pidennetyssä käynnistysvalmiudessa.

Inkoon voimalaitoksen kolmosyksikkö oli osa Energiamarkkinaviraston
tehoreservikapasiteettia lokakuusta 2011 kesäkuun 2013 loppuun. Inkoon
voimalaitos ei tullut enää valituksi jatkokaudelle tänä keväänä. Maaliskuun
lopussa, 27.3.2013 Fortum ilmoitti pohjoismaiseen sähköpörssiin, Nord Pool
Spotiin sulkevansa voimalaitoksen nelosyksikön, joka ei ole ollut lainkaan
tuotannossa vuoden 2008 jälkeen. Ilmoituksen jälkeen voimalaitoksen
kokonaiskapasiteetti laski 750 megawattiin.