Fortum lopulliseen sopimukseen Fingridin osakkeiden myynnistä Suomen valtiolle ja Ilmariselle

Fortum, Suomen valtio ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat tänään
allekirjoittaneet osakekauppakirjan, jonka mukaisesti Fortum myy noin 25 %:n
omistusosuutensa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ssä. Osakkeet ovat
Fingridin A-sarjan osakkeita. Valtio ostaa noin 81 %:a (osakkeet jakautuvat
työ- ja elinkeinoministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen kesken) ja Ilmarinen
noin 19 %:a Fortumin osakkeista. Kaupalla on kaikki tarvittavat hyväksynnät ja
se saatetaan lopullisesti päätökseen tämän päivän kuluessa, jolloin kauppahinta
on maksettu käteisellä ja omistusosuus siirtynyt uusille omistajille.

Osakkeiden myyntihinta on 325 miljoonaa euroa. Fortum ennakoi kirjaavansa
osakemyynnistä noin 200 miljoonan euron voiton toisen vuosineljänneksen
tulokseensa sisältäen Fortumin osuuden Fingridin vuoden 2011 ensimmäisen
neljänneksen tuloksesta, eli noin 0,22 euroa osaketta kohden. Myyntitulo
käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Fortum myy omistuksensa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridissä EU:n kolmannen
energiamarkkinapaketin yhtenä seurauksena. Syyskuun alussa 2009 voimaan
saatettu paketti edellyttää sähkön korkeajännitesiirron ja tuotannon
eriyttämistä, ja sen mukaan Fortumin tulee myydä omistusosuutensa Fingridissä
viimeistään vuoden 2012 alussa.

Lisätietoja Fingridistä osoitteessa www.fingrid.fi.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Timo Karttinen, Johtaja, Electricity Solutions and Distribution -divisioona,
puh. 010 453 6555

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi