FORTUM LUOPUU VARAVOIMALAITOSHANKKEESTA

Fortum ilmoitti joulukuussa 2006 suunnittelevansa varavoimalaitoksen rakentamista Inkoon nykyisen voimalaitoksen yhteyteen. Hanke oli tarkoitus toteuttaa yhdessä yhteistyökumppanin/kumppanien kanssa. Tällaista yhteistyötä ei kuitenkaan saatu suunnitellulla tavalla syntymään, mikä vaikuttaa päätökseen hankkeen toteutuksesta. Hankkeen taloudellisten edellytysten heikennyttyä oleellisesti Fortum on päättänyt luopua varavoimalaitoshankkeesta.

                             

"Hankkeen keskeyttämiseen vaikuttivat lisäksi myös varavoimalaitoksen rakentamisen kohonneet kustannukset sekä jo alun perin voimalaitoksen haasteelliset taloudelliset lähtökohdat", toteaa johtaja Tapio Kuula Fortumista.

 

Fortum käynnisti viime joulukuussa Inkoon nykyisen voimalaitoksen yhteyteen sijoitettavan uuden 250–300 megawatin tehoisen kaasuturbiinivoimalaitoshankkeen aloittamalla julkisen tarjousmenettelyn sekä jättämällä ympäristölupahakemuksen. Vuodenvaihteessa 2008–2009 valmistuvaksi suunniteltu kaasuturbiinivoimalaitos oli tarkoitettu varavoimalaitokseksi täydentämään tuotantoa sähkönkäytön huippukulutusaikoina.

 

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Pekka Päätiläinen, liiketoimintayksikön johtaja, Fortum Generation, 050 453 2740
Tapio Kuula, johtaja, Fortum Oyj, 050 452 4112