Fortum mukana lahjoittamassa sähkövoimatekniikan professuuria Tampereen teknilliselle yliopistolle

Fortum, ABB, Energiateollisuus, TTY ja Vattenfall tiivistävät yhteistyötä sähkönjakelun parantamiseksi

 

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) perustaa kuusivuotisen sähkövoimatekniikan lahjoitusprofessuurin. Professuurin tehtävänä on vahvistaa sähkövoimatekniikan laitoksella sähköverkkojen ja verkkoliiketoiminnan tutkimusta ja opetusta. Tavoitteena on vastata sekä kansallisiin että kansainvälisiin verkosto-omaisuuden hallinnan ja sähkönjakelun informaatiosovelluksien tutkimus- ja kehitystarpeisiin. Professuurin lahjoittavat Fortum Oyj, ABB Oy, Energiateollisuus ry ja Vattenfall Oy. Professuuri alkaa 1.8.2007, ja se täytetään kutsumenettelyllä. Lahjoituksen arvo on yhteensä 510 000 euroa.

 

- Lahjoitusprofessuuri vahvistaa TTY:n kykyä toimia yhtenä alan johtavana tutkimusorganisaationa Pohjoismaissa ja vauhdittaa laitoksemme kansainvälistä tutkimustoimintaa. Yhdessä yritysten kanssa voimme kehittää uusia älykkäitä sähköverkkoja, testata uusia ratkaisuja ja saada arvokasta kehittämispalautetta suoraan sähkön jakelun arkikokemuksista, sanoo TTY:n sähkövoimatekniikan laitoksen johtaja, professori Seppo Valkealahti.

 

Professuurin lahjoittajat korostavat, että sähkönjakelun parantaminen on pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä, johon kohdistuu yhä tiukkenevia vaatimuksia niin asiakkaiden kuin yhteiskunnan suunnalta. Valtaosa Suomen nykyisin käytössä olevasta sähköverkosta rakennettiin sotien jälkeen 1950–1970-luvuilla. Vaikka vuosikymmenien kuluessa sähköverkkoa on uudistettu ja rakennetaan jatkuvasti lisää, on vanhenevan verkon laajamittainen uusiminen alkamassa.

 

Verkkoliiketoiminnan kehityksen kannalta kustannustehokkuus on merkittävä tekijä, sillä Suomen koko sähkönjakeluverkoston jälleenhankinta-arvo on noin 10 miljardia euroa. Sähkönjakelun parantaminen edellyttää kokonaan uusia ja uudistuvia sähköverkon analysointi- ja kunnonvalvontamenetelmiä sekä niiden tietoteknisiä sovelluksia. TTY:n ja energia-alan tiivis tutkimusyhteistyö antaa mahdollisuuden nopeuttaa uusien innovaatioiden käyttöönottoa. 

 

- Sähköverkkojen rakentaminen tapahtuu jatkossa uudella teknologialla. Tulevaisuuden sähköverkoissa tarvitaan uudenlaisia verkko- ja komponenttiratkaisuja sekä materiaaleja kasvavien toimitusvarmuusvaatimusten sekä ilmaston muutoksen ja sen hallinnan tuomien ongelmien vuoksi. Tähän liittyen on valmisteilla yritysten sekä TTY:n ja Lappeenrannan teknillisen ylipiston yhteistyönä pohjoismainen tutkimusohjelma, kertoo Valkealahti.

 

ABB, Energiateollisuus ry, Fortum ja Vattenfall näkevät yhteisenä vastuunaan tarpeen kehittää uusia ratkaisuja sähkönjakeluun. Lahjoitus vahvistaa TTY:n ja kansainvälisillä markkinoilla toimivien lahjoittajayritysten sekä suomalaisten sähköyhtiöiden jo ennestään aktiivista yhteistyötä. Energiateollisuus ry:n verkkovaliokunnan puheenjohtajan Matti Ryhäsen mukaan yhteistyö yliopistojen kanssa onkin yksi tärkeimmistä tavoista kehittää toimintaa.

 

- Kaikkien sähkön jakeluyhtiöiden haasteena on saada käyttöön ratkaisuja, jotka vastaavat sähkön käyttäjien tiukkeneviin laatuodotuksiin ja palvelevat vielä vuosikymmenien kuluttua. Tarvitsemme yhteistyötä yliopistotutkimuksen, laitevalmistajan ja jakeluyhtiöiden kesken, perustelee Fortumin kehitysjohtaja Timo Karttinen lahjoitusprofessuurin perustamista.

 

- On jo myös nähty, että äärimmäiset ja nopeasti vaihtuvat säät asettavat sähkönjakelun entistä kovemmalle koetukselle. Sähkön jakeluverkon kehittämisen keskeisinä haasteina on turvata laadukas ja kustannustehokas sähkönjakelu sekä tehokas sähkökatkojen hoito kaikissa tilanteissa. Nämä ovat energia-alan yhteistyön haasteita myös kansainvälisesti, sanoo Vattenfall Verkon varatoimitusjohtaja Tapani Liuhala.

 

- Etsittäessä ratkaisuja sähkönjakelun uusiin haasteisiin, modernit teknologiat ja tietotekniset ratkaisut tarjoavat merkittävän kehityspotentiaalin. Yhdistämällä jakeluyhtiöiden, yliopiston ja laitevalmistajan osaamiset näitä ratkaisuja päästään kehittämään mahdollisimman optimaalisiksi kokonaistehokkuuden näkökulmasta, sanoo johtaja Kalle Huittinen, ABB Oy, Sähkönjakeluautomaatio.

 

- Sähkönjakelun haasteet ovat globaalisti samankaltaiset. Suomalaisella yhteistyöllä syntyviä uusia ratkaisuja voidaan siten soveltaa myös globaalissa mittakaavassa ABB:n maailmanlaajuisen markkinajohtaja-aseman ansiosta, johtaja Huittinen lisää.

 

Lisätietoja:

Fortum Oyj, kehitysjohtaja Timo Karttinen, puh. 050 453 6555