Fortum mukana peräänkuuluttamassa yhteiseurooppalaista standardia sähköautojen latausinfrastruktuurille

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
28.10.2009


Fortum mukana peräänkuuluttamassa yhteiseurooppalaista standardia sähköautojen
latausinfrastruktuurille

Fortum tavoittelee yhdessä muiden eurooppalaisten energiayhtiöiden kanssa
yhteiseurooppalaista standardia sähköautojen latausinfrastruktuurille. Sähköalan
yhteistyöorganisaatio Eurelectric luovutti eilen illalla Brysselissä EU:n
liikennekomissaarille julistuksen, jolla eurooppalaiset sähkönjakeluyhtiöt ja
autonvalmistajat tavoittelevat sähköajoneuvojen käyttöönotolle poliittista tukea
Euroopan komissiolta ja muilta eurooppalaisilta päättäjiltä.

Sähköalan yhteistyöorganisaatio Eurelectric luovutti eilen illalla EU:n
liikennekomissaari Antonio Tajanille Brysselissä julistuksen
yhteiseurooppalaisesta standardista sähköautojen latausinfrastruktuurille
(Declaration on the standardisation of electric vehicle infrastructure).
Julistuksen on allekirjoittanut yhteensä 50 eurooppalaista energiayhtiötä,
Fortum mukaan lukien.

Sähköisen tieliikenteen edistämiseksi eri alojen välinen sopimus standardeista
niin komponenttien, sähköautojen lataamisen ja viestintätekniikan osalta on
välttämätön askel laajan ja nopean käyttöönoton edistämiseksi sekä
yhteensopivuuden varmistamiseksi. Yhteisestä standardista sähköautojen
latausinfrastruktuurissa hyötyvät kaikki osapuolet: autoteollisuus,
varustevalmistajat, energiayhtiöt ja ennen kaikkea asiakkaat, joilla on
standardin myötä aidosti mahdollisuus liikkua sähkön voimalla Euroopan
laajuisesti.

Tieliikenteen päästövähennyksillä merkittävä rooli hiiliniukan yhteiskunnan
toteuttamisessa

Eurooppalaiset energiayhtiöt, jotka edustavat yli 70 %:a koko EU:n
sähköntuotannosta, sitoutuivat viime maaliskuussa allekirjoittamallaan
julistuksella tavoittelemaan hiilineutraalia energiasektoria vuoteen 2050
mennessä. Sähköisten teknologioiden hyödyntäminen nähdään tärkeänä myös muiden
avainsektoreiden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Euroopan komission toisessa strategisessa energiakatsauksessa (European
Commission's Second Strategic Energy Review) esiintyneiden tunnuslukujen mukaan
liikennesektori vastaa nykypäivänä 23 %:sta EU:n hiilidioksidipäästöistä.
Vähähiilisillä tuotantomuodoilla tuotettu sähkö voi tieliikenteessä
hyödynnettynä vähentää huomattavasti liikennesektorin hiilidioksidipäästöjä.
Lisäksi sähköinen tieliikenne parantaa paikallista ilmanlaatua ja vähentää
melusaastetta. Tieliikenteen sähköistäminen lisää myös EU:n
energiaturvallisuutta vähentämällä riippuvuutta tuontienergiasta.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, Fortum Oyj, puh. 040 826 2646