Fortum muurasi peruskiven Baltian ensimmäiselle jätettä hyödyntävälle sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselle

Fortum muurasi tänään peruskiven Liettuan Klaipedaan rakennettavalle sähkön ja
lämmönyhteistuotantolaitokselleen (CHP). Uusi laitos on ensimmäinen jätettä
polttoaineenaan hyödyntävä CHP-laitos Baltian maiden alueella.

Fortumin uudessa CHP-laitoksessa käytetään parhainta olemassa olevaa
tekniikkaa, ja se täyttää sekä EU:n että paikalliset ympäristövaatimukset.
Voimalaitos käyttää polttoaineinaan yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä
biopolttoaineita. Sen tuotantokapasiteetin arvioidaan olevan noin 60 megawattia
(MW) lämpöä ja 20 MW sähköä.

Uudella voimalaitoksella tuotettu kaukolämpö korvaa Klaipedan kaupungin vanhaa
maakaasuun perustuvaa erillistä lämmöntuotantoa. Sähkön ja lämmön
yhteistuotantoon siirtyminen parantaa huomattavasti energiatehokkuutta ja
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä alueella. Laitoksella on myös olennainen rooli
Klaipedan kaupungin jätehuollossa, sillä sen ansiosta jätteiden
kaatopaikkasijoitusta voidaan vähentää merkittävästi.

Investoinnin kokonaisarvo on noin 140 miljoonaa euroa. Laitoksen kaupallinen
käyttö alkaa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jaakko Vähä-Piikkiö, Fortumin Heat-divisioonan Baltian alueen johtaja, puh.
+358 50 453 2009