FORTUM MYI ENERMETIN INDUSTRI KAPITALILLE 610 MILJOONALLA MARKALLA

Fortum Oyj on myynyt kokonaan omistamansa tytäryhtiön Enermet Oy:n  Industri Kapital 1994 -pääomarahastolle. Kauppahinta on 610 miljoonaa markkaa.

 

Osana omistusjärjestelyjä Industri Kapital perustaa holdingyhtiön, Enermet Group Oy:n, josta tulee Enermet Oy:n omistaja. Joukko sijoittajia Industri Kapital 1994 -rahaston puitteissa hankkii 55 prosenttia Enermet Groupin omasta pääomasta. Fortum sijoittaa Enermet Group Oy:öön 75 miljoonaa markkaa, mikä on 30 prosenttia holdingyhtiön omasta pääomasta. Leonia MB Groupin edustamat MB Rahastot hankkii 10 prosenttia ja Enermetin toimiva johto 5 prosenttia Enermet Groupin omasta pääomasta. Esa Pennanen jatkaa Enermetin toimitusjohtajana.

 

"Enermetin liiketoiminta ei lukeudu Fortumin ydinliiketoimintaan, energiaan. Tällaisista liiketoiminnoista Fortum on ilmoittanut luopuvansa. Haluamme kuitenkin jatkaa vähemmistöosakkaana Enermetin kansainvälisen toiminnan kehittämistä ja laajentamista. Osakkeiden myynnistä ei näyttäisi aiheutuvan minkäänlaisia vaikutuksia henkilöstön määrään", Fortumin pääjohtaja Heikki Marttinen totesi.

 

"Fortum on systemaattisesti toteuttanut keskittymistään energia-alaan konsernin perusstrategian mukaisesti. Olemme näissä toimenpiteissämme edenneet asettamiemme aikataulutavoitteiden mukaisesti", Heikki Marttinen jatkoi.

 

"Johtavana energian mittausjärjestelmien ja elektronisten mittareiden toimittajana Enermetillä on mainiot mahdollisuudet hyötyä Euroopan avautuvista energiamarkkinoista", Industri Kapitalin toimitusjohtaja Björn Savén sanoi.

 

Kaupan toteuttaminen vaatii vielä useiden maiden kilpailuviran-omaisten hyväksynnän.

 

Enermet on energian mittaukseen ja käytön ohjaukseen erikoistunut yritys, jonka toimintaan kuuluvat sähkö- ja lämpöenergiamittareiden sekä energian mittaus- ja ohjausjärjestelmien suunnittelu, valmistus ja markkinointi. Enermet-konsernilla on toimintaa kymmenessä maassa ja sen palveluksessa on noin 700 henkeä. Enermetin liikevaihto vuonna 1998 oli 501 miljoonaa markkaa ja liikevoitto 53 miljoonaa markkaa.

 

                                                                                                                          2 (2)

 

Industri Kapital on Euroopan johtavia pääomasijoitusrahastoja, jonka hallinnoitavana olevien varojen arvo on yli miljardi euroa (6 miljardia markkaa). Vuodesta 1989 lähtien Industri Kapital on tehnyt yhteensä 30 sijoitusta eri toimialoilla oleviin yrityksiin. Rahaston sijoittajat ovat pääasiassa pohjoismaisia ja eurooppalaisia instituutioita.

 

Fortumin neuvonanatajana on toiminut Salomon Smith Barney.

 

Fortum Oyj

 

 

Antti Ruuskanen

Viestintäjohtaja

 

LISÄTIETOJA:

pääjohtaja Heikki Marttinen, Fortum, puh. 010 45 24100

www.fortum.fi

toimitusjohtaja Björn Savén, Industri Kapital, puh +46 6 678 9500

johtaja Michael Rosenlew, Industri Kapital, puh. +46 8 678 9500

www.industrikapital.com

toimitusjohtaja Esa Pennanen, Enermet Oy, puh. 040 503 4093

 

JAKELU:

Helsingin Pörssi

keskeiset tiedotusvälineet