FORTUM MYY AINUTLAATUISEN RANNIKKOALUEEN VIRKISTYSKÄYTTÖÖN

Fortum on sopinut Inkoossa sijaitsevan Kopparnäsin alueen myymisestä Uudenmaan virkistysalueyhdistykselle. Kauppa on osa yhtiön ei-tuotan-nollisten kiinteistöjen myyntiohjelmaa.

 

Alue on ainutlaatuinen Etelä-Suomessa: kiinteistön pinta-ala on noin 550 ha, joista 480 ha mantereella ja loput 70 ha noin 20:lla erikokoisella saarella tai saarten osilla. Lisäksi kiinteistöön kuuluu n. 2000 ha vesialueita linnustonsuojelualueineen.  Alueen mannerosan rantaviivan pituus on n. 7  km ja saarten rantaviivan pituus n. 8 km.  Alueen suojelemattomat monipuoliset rannat ja saaret soveltuvat  erittäin hyvin virkistyskäyttöön.

 

Fortum aloitti Kopparnäsissä aurinko- ja tuulivoimatutkimukset 1980-luvun alussa. Tällä hetkellä molemmat ovat jo kehittyneet kaupallisiksi tuotantotavoiksi. Samoin Fortum on aikanaan tutkinut biopolttoaineen kasvattamista alueella ja selvittänyt mm. energiapajujen soveltumista energiatuotannon raaka-aineeksi.

 

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksellä on tämän kaupan jälkeen 37 aluetta ympäri Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntia. Alueista puolet sijaitsee saaristossa ja puolet mantereen puolella.  Alueiden yhteinen maapinta-ala on nyt n. 1350 ha ja vesipinta-ala yli 3000 ha.  Yhdistykseen kuuluu 21 jäsenkuntaa, joiden yhteinen asukasmäärä on yli 1,3 miljoonaa asukasta. Lisäksi yhdistyksellä on 9 kannatusjäsenyhteisöä.

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

 

Lisätietoja:    

 

                      Fortum Oyj, henkilöstöjohtaja Mikael Frisk, puh. 050 452 4111

 

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, asiamies Henrik Wickström,

puh. 050-5699188