Fortum myy Fortum Energiaratkaisut Oy:n ja Fortum Termest AS:n EQT Infrastrusture Fundille

PÖRSSITIEDOTE 19.12.2011

Fortum on sopinut myyvänsä Fortum Energiaratkaisut Oy:n sekä Fortum Termest
AS:n EQT Infrastructure Fundille. Kokonaiskauppahinta velat mukaan lukien on
noin 200 miljoonaa euroa ja myyntivoitto runsaat 50 miljoonaa euroa. Kauppa on
tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä ja se
edellyttää asianomaisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Fortum Energiaratkaisut Oy ja Fortum Termest AS ovat vastanneet pienelle ja
keskisuurelle teollisuudelle ja palvelusektorille suunnatusta Fortumin lämpö-,
höyry- ja kylmäliiketoiminnasta Suomessa ja Virossa. Vuonna 2010 yhtiöiden
yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 150 miljoonaa euroa ja
kokonaismyyntivolyymi noin 3,4 TWh. Vuonna 2010 EBITDA oli noin 20 miljoonaa
euroa. Fortum Energiaratkaisut Oy:n palveluksessa on 72 henkilöä Suomessa ja
Fortum Termest AS:n palveluksessa 77 henkilöä Virossa.

"Myytävät yhtiöt tuottavat räätälöityjä energiaratkaisuja asiakkailleen. Tämä
liiketoiminta eroaa merkittävästi suuren mittakaavan kaukolämpöliiketoiminnasta
sekä yhdistetystä sähkön ja lämmön (CHP) tuotannosta, johon Fortum strategiansa
mukaisesti keskittyy", sanoo Fortumin Heat-divisioonan Suomen maajohtaja Jouni
Haikarainen.

"Fortum Energiaratkaisut ja Termest ovat hyvin hoidettuja yhtiöitä, jonka johto
ja henkilöstö on sekä osaavaa että sitoutunut yhtiöön. Myös yhtiön
asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Näemme paljon kasvumahdollisuuksia
sekä uusasiakashankinnassa että nykyisten asiakkaiden fossiilisia polttoaineita
käyttävien laitosten siirrossa biopolttoaineisiin. Lisäksi näemme
mahdollisuuksia maalämmön sekä lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen yhdistelmissä,
joissa Fortum Energiaratkaisuilla on markkinajohtajan osaamista", sanoo Risto
Riekko, yhtiöiden tuleva hallituksen puheenjohtaja.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, puh. +358 40 709 5690


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

EQT
EQT on Pohjois-Euroopassa toimiva johtava yksityinen sijoitusyhtiö, jonka
sijoitettava pääoma, lähes 18 miljardia euroa, jakaantuu useiden
sijoitusstrategioiden kesken. Teollisen neuvonantajaverkostonsa avulla EQT
ostaa ja rahoittaa korkealaatuisia keskisuuria ja suuryrityksiä Pohjois- ja
Itä-Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa kehittääkseen näistä johtavia
yrityksiä kasvuhakuisen teollisen strategian pohjalta. Toimintansa aikana EQT
on sijoittanut yli 10,8 miljardia euroa yli 100 yritykseen ja myynyt edelleen
50 yritystä. EQT-omisteisissa yrityksissä on yli 550 000 työntekijää.

EQT Infrastructure Fund sijoittaa ensisijaisesti nykyiseen infrastruktuuriin
Pohjois- ja Itä-Euroopassa, mutta voi sijoittaa myös maailmanlaajuisesti ja
erityisesti Pohjois-Amerikkaan. Sijoituskohteet kuuluvat
perusinfrastruktuuriin, konsessioihin perustuvaan ja sosiaaliseen
infrastruktuuriin sekä näihin liittyviin palveluihin.