Fortum myy Fortum Heat Naantali Oy:n osakkeet Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:lle

LEHDISTÖTIEDOTE 5.12.2012

Fortum on sopinut myyvänsä Naantalin voimalaitoksen omistavan Fortum Heat
Naantali Oy:n osakkeet Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:lle (TSME).
Järjestelyä koskeva aiesopimus solmittiin joulukuussa 2010. Kauppa astuu
voimaan 31.12.2012. Fortum kirjaa kaupasta noin 19 miljoonan euron myyntivoiton
Heat-divisioonan vuoden 2012 viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. Kaupan
vaikutus kassavirtaan on noin 50 miljoonaa euroa.

Naantalin voimalaitoksen myynti on osa Turun seudun energiantuotannon
keskittämistä. TSME on jo hyödyntänyt Naantalin voimalaitoksen
tuotantokapasiteettia sopimuksen mukaisesti. TSME:n osakkaita ovat Fortum (49,5
%), Turku Energia (39,5 %), Raision kaupunki (5 %) sekä Naantalin ja Kaarinan
kaupungit (3 % kumpikin). Voimalaitoksen tuottama kaukolämpö myydään Turku
Energialle, höyry Fortumille ja sähkö TSME:n osakkaille. Voimalaitoksella
työskentelevät noin 130 henkilöä jatkavat kaupan jälkeen Fortumin palveluksessa
yhtiön toimittaessa laitoksen käyttö- ja kunnossapitopalveluja TSME:lle.

”Naantalin voimalaitoksen myynti Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto
Oy:lle sinetöi alueen perustuotantolaitosten yhdistämisen yhden yhtiön alle ja
tehostaa seudullista energiantuotantoa. Järjestely tukee osaltaan tuotannon
kehittämistä siten, että päästöt vähenevät ja energiatehokkuus paranee,” sanoo
Fortumin Heat-divisioonan johtaja Jouni Haikarainen.

TSME jatkaa uuden perustuotantoratkaisun valmistelua. Sen rakentamisesta on
tarkoitus päättää esisuunnittelun valmistuttua vuoden 2013 aikana.
Vaihtoehtoina on rakentaa Naantaliin biopolttoaineiden kaasutuslaitos tai
kokonaan uusi 450 megawatin monipolttoainevoimalaitos. Tavoitteena on lisätä
merkittävästi biopolttoaineiden käyttöä Turun alueella, mikä vähentää
energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen ympäristövaikutusten
arviointimenettely valmistui vuonna 2011.

Turun alueen energiantuotanto perustuu suurelta osin Naantalin voimalaitoksen
tuottamaan lämpöön ja sähköön. Voimalaitos tuottaa vuosittain sähköä
pohjoismaisille markkinoille noin 1 000 gigawattituntia (GWh) ja höyryä
teollisuusasiakkaille noin 600 GWh. Laitos tuottaa myös kaukolämpöä Turun
seudulla noin 180 000 asukkaalle noin 1 500 GWh vuodessa. Laitos on ollut
toiminnassa 50 vuotta.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709 5690


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi