Fortum myy Hämeenlinnan voimalaitoksensa

Fortum ja Vattenfall allekirjoittivat tänään sopimuksen, jonka mukaan Fortum myy Hämeenlinnassa sijaitsevan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Vattenfall Kaukolämpö Oy:lle. Voimalaitoksen myynti on osa Kilpailuviraston E.ON Finland

-kaupan (nykyinen Fortum Espoo Oyj) toteutumiselle asettamia ehtoja.

 

Voimalaitoksen pääpolttoaineita ovat turve, puu ja kaasu. Sen sähköntuotantokapasiteetti on 65 megawattia (MW) ja lämmön 95 MW. Voimalaitoksen työntekijät siirtyvät Vattenfallin palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

 

Tavoitteena on, että voimalaitoksen omistus siirtyy Vattenfallille kuluvan syksyn aikana.

 

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

  

Lisätiedot: Risto Riekko, yksikönjohtaja, Fortum Heat, 050 45 34485