Fortum myy Kauttuan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksensa energiayhtiö Advenille

LEHDISTÖTIEDOTE 30.12.2013

Fortum myy Eurassa sijaitsevan Kauttuan sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitoksensa suomalaiselle energiayhtiö Adven Oy:lle. Kauppa on
osa yhtiön lokakuussa 2012 aloittamaa tehostamisohjelmaa. Fortum keskittyy
sähkön ja lämmön yhteistuotantoon suuremmissa keskuksissa ja yksiköissä.

Kaupalla on Fortumille vähäinen tulosvaikutus ja se kirjataan Heat-divisioonan
vuoden 2013 viimeisen neljänneksen tulokseen. Osapuolet eivät julkista
kauppahintaa.

Kauttuan voimalaitos tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon, kaukolämpöä Advenin
Euran kaukolämpöverkkoon sekä prosessihöyryä alueen teollisuusyrityksille.
Voimalaitoksen sähköteho on 14 megawattia (MW), kaukolämpöteho 10 MW ja
prosessihöyryteho 31 MW. Laitos käyttää polttoaineenaan pääasiassa erilaisia
kaupan ja teollisuuden puu-, paperi- ja muovipohjaisia energiakäyttöön
soveltuvia kierrätyspolttoaineita. Kaupan mukana Adveniin siirtyy 18 henkilöä.

Adven toimittaa energiaa Suomessa ja Virossa 162 räätälöidyn laitoksen ja 46
kaukolämpöverkon voimin.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709 5690


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi