Fortum myy Norjan sähkönsiirto- ja lämpöliiketoimintansa

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.4.2014 klo 9.00 EEST

Fortum on sopinut myyvänsä Norjan sähkönsiirtoliiketoimintansa Oslon pörssissä
noteeratulle energiayhtiö Hafslundille ja Norjan lämpöliiketoimintansa iCON
Infrastructure Partners II, L.P. -rahastolle. Sähkönsiirtoliiketoiminnasta
luopuminen liittyy yhtiön sähkönsiirtoliiketoiminnan strategisten tulevaisuuden
vaihtoehtojen arviointiprosessiin vuonna 2013. Lämpöliiketoiminnassa Fortum
keskittyy suurempiin kaupunkikeskuksiin, joissa on mahdollisuus kehittää sähkön
ja lämmön yhteistuotantoa (CHP:tä). Samassa yhteydessä Fortum on myös sopinut
myyvänsä osuutensa Fredrikstad Energi AS:ssä (49 %) ja Fredrikstad Energi Nett
AS:ssä (35 %) Hafslundille.

Yritysjärjestelyjen velaton kauppahinta on 340 miljoonaa euroa. Fortum arvioi
saattavansa yritysjärjestelyt päätökseen vuoden 2014 toisen neljänneksen aikana
tarvittavien viranomaishyväksyntöjen ja tavanomaisten yrityskaupan ehtojen
toteuduttua. Yhtiö ennakoi kirjaavansa yritysjärjestelyistä 70 miljoonan euron
myyntivoiton eli noin 0,08 euroa osaketta kohden vuoden 2014 toisen
neljänneksen tulokseen. Myyntivoitto kirjataan Fortumin Distribution ja Heat
and Electricity Sales and Solutions -segmentteihin.

Fortumin norjalaisen sähkönsiirto- ja lämpöliiketoiminnan yhteenlaskettu
liikevaihto vuonna 2013 oli noin 105 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen
liikevoitto noin 24 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA noin 39
miljoonaa euroa. Liiketoimintojen yhteenlaskettu sidottu pääoma vuoden 2013
lopussa oli 247 miljoonaa euroa.

Fortumin sähkönsiirron verkkoalueet sijaitsevat Østfoldissa Kaakkois-Norjassa
ja niiden kautta toimitetaan vuosittain noin 2,6 terawattituntia sähköä
yhteensä noin 103 000 asiakkaalle. Asiakkaiden sähkönsiirtosopimukset jatkuvat
keskeytymättä ja myydyn liiketoiminnan henkilöstö, 96 työntekijää, jatkaa sen
palveluksessa kaupan toteuduttua.

Fortumin lämpöliiketoiminta Norjassa koostuu lämmöntuotannosta ja -myynnistä
sekä kaukolämpö- ja kaukokylmätoiminnoista. Yhteisteholtaan 210 megawatin
tuotantokapasiteetti koostuu pääasiassa lämpöpumpuista ja teollisuuden
lämpölaitoksista. Vuonna 2013 Fortum toimitti norjalaisille asiakkailleen 215
gigawattituntia (GWh) kaukolämpöä ja 63 GWh:a kaukokylmää pääosin Oslon
lähialueilla ja Akershusissa. Asiakkaiden kaukolämmön ja -kylmän toimitukset
jatkuvat keskeytymättä ja myydyn liiketoiminnan henkilöstö, 14 työntekijää,
jatkaa sen palveluksessa kaupan toteuduttua.

Nyt sovittu järjestely ei koske Fortumin noin 34 prosentin osuutta Hafslund
ASA:ssa. Fortum myös jatkaa sähkön vähittäismyyjänä ja siihen liittyvien
palveluiden kehittäjänä ja tarjoajana Norjassa kuten ennenkin.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Media
www.fortum.com

Lisätietoja:
Timo Karttinen, talousjohtaja, puh. 010 453 6555
Viestintä: Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 010 45 20480,
Fortumin mediapuhelin 040 1982 843
Sijoittajasuhteet: Sophie Jolly, johtaja, puh. 010 45 32552

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 9 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi