Fortum myy vesivoimaa Koskienergialle - Pienten vesivoimalaitosten myynnit Suomessa saatu päätökseen

LEHDISTÖTIEDOTE 30.3.2012

Fortum myy 14 pienvesivoimalaitostaan Lounais-Suomesta ja Koillismaalta
Koskienergia Oy:lle. Voimalaitosten omistusoikeus siirtyy ostajalle 30.3.2012
alkaen. Nyt solmitun kaupan ja 13.2.2012 julkistetun Killin Voima Oy:n 60 %
osuuden myynnin myötä Fortumin pienvesivoimalaitosten myynnit Suomessa on saatu
päätökseen. Fortum kirjaa kaupoista yhteensä noin 45 miljoonan euron
tulosvaikutukset Power-divisioonan vuoden 2012 ensimmäiselle neljännekselle.

- Keskitämme toimintaamme Suomessa Vuoksen ja Oulujoen vesistöissä sijaitseviin
voimalaitoksiimme sekä osuuteemme Kemijoki Oy:ssä. Tällä tavoin voimme parantaa
entisestään näiden voimalaitosten tehokkuutta, johtaja Risto Andsten Fortumista
perustelee myyntiä.

Fortumin vuosittaisesta sähköntuotannosta noin kolmannes tuotetaan
päästöttömällä vesivoimalla. Yhtiöllä on Pohjoismaissa vesivoimakapasiteettia
lähes 4 700 megawattia. Nyt solmitun kaupan jälkeen Fortumilla on Suomessa noin
1500 megawattia vesivoimakapasiteettia omien voimalaitosten ja Kemijoki Oy:n
osakkuuden kautta.

Koskienergia Oy:lle myytävien voimalaitosten teho on yhteensä 22 megawattia ja
niiden vuosituotanto on noin 85 gigawattituntia.

Fortumilta Koskienergialle siirtyvät voimalaitokset ovat:
• Mustionjoki: Mustionkoski, Peltokoski, Billnäs ja Åminnefors
• Paimionjoki: Askala, Juntola ja Juva
• Kyrönjoki: Pitkämö ja Jalasjoki/Niiles
• Loimijoki: Jokioinen
• Koillismaa: Soilu, Myllykoski, Pintamo ja Taivalkoski

Koskienergia Oy on keskittynyt pienvesivoimatuotantoon. Koskienergialla on
kaupan jälkeen omistuksessaan 30 pienvesivoimalaitosta.

Kaupalla ei ole henkilöstövaikutuksia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Risto Andsten, johtaja, Renewable Energy, Fortum, puh. 050 453 3988

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi


Koskienergia Oy
Koskienergia Oy on kolmen paikallisen energiayhtiön, Etelä-Savon Energia Oy:n,
Ääneseudun Energia Oy:n ja Kuoreveden Sähkö Oy:n, omistama vesivoiman
tuottamiseen keskittynyt yhtiö. Koskienergia Oy omisti ja operoi ennestään 16
vesivoimalaitosta eri puolilla Suomea. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetti
kaksinkertaistuu nyt tehtävän kaupan myötä. Koskienergia kehittää ja uudistaa
laitoksia jatkuvasti, mikä tuo voimalaitospaikkakunnille investointeja ja
työtä.

Lisätietoja: www.koskienergia.fi