Fortum neuvottelee Venäjällä Tobolskin CHP-laitoksen myymisestä SIBURille

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 29.1.2016 klo 9.40

Fortum neuvottelee venäläisen tytäryhtiönsä OOO Toblosk CHP:n myynnistä
SIBURille, joka on Venäjän suurin integroitu kaasunjalostus- ja
petrokemianyhtiö. OOO Tobolsk CHP:llä on yksi sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitos Tobolskissa, Länsi-Siperiassa.

Venäjän laki edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää ennen kaupan
solmimista. Hyväksyntä saatiin 28.1.2016.

Yritysjärjestelyä koskevat neuvottelut jatkuvat, eikä Fortum kommentoi
sopimuksen yksityiskohtia tai arvioitua aikataulua.

Tobolskin CHP-laitos toimittaa pääasiassa teollisuushöyryä SIBURin omistamille
Tobolsk Neftekhimin ja Tobolsk Polymerin petrokemianlaitoksille. CHP-laitoksen
tuotantokapasiteetti on 665 megawattia (MW) sähköä ja 2 585 MW lämpöä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Media: Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 010 45 20480
Sijoittajat ja analyytikot: Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 45
32552

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi