Fortum nopeutti sähköverkon säävarmuuden parantamista

LEHDISTÖTIEDOTE 9.10.2013

Fortumin sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen tähtäävä Fortum VahvaVerkko
-hanke etenee ennakoitua nopeammin. Vuoden 2013 loppuun mennessä Fortum saa
säävarman verkon piiriin 80 000 asiakasta lisää. Alkuperäinen tavoite oli 90
000 asiakasta vuoden 2014 loppuun mennessä.

Näin lähes puolet yhtiön asiakkaista, 280 000, saa sähköä entistä
luotettavammin myös kovan tuulen, ukkosmyrskyjen ja kinosten keskellä. Yhteensä
Fortumilla on Suomessa 633 000 sähkönjakelun asiakasta, joista noin 200 000 oli
säävarman verkon piirissä ennen VahvaVerkko-hankkeen käynnistämistä.

Sähköverkon säävarmuutta on parannettu monin eri tavoin. Sähköjohtoja on
kaapeloitu maan sisään suojaan sään vaihteluilta. Ilmajohtojen kuntoa on
kartoitettu helikopterikuvauksin ja johtoja on korjattu ennakoivasti. Myös
sähköverkon automaatiota on lisätty, jotta viat voidaan rajata ja sähköt
palauttaa katkoissa aiempaa nopeammin. Lisäksi Fortum on tiivistänyt
yhteistyötä maanomistajien, urakoitsijoiden ja metsäalan toimijoiden kanssa
sähkölinjojen vierimetsien hoitamisessa.

"Viime vuonna aloittamamme toimenpiteet ovat konkreettisia esimerkkejä siitä,
kuinka sähkön jakeluyhtiönä kannamme vastuumme verkon toimintavarmuudesta",
VahvaVerkko-hankkeen johtaja Sauli Antila Fortumista kertoo. "Vaikka paljon
työtä on vielä edessäpäin, olen iloinen siitä, että aiotumpaa suurempi joukko
asiakkaistamme pääsee jo tulevana talvena entistä turvatumman sähkönjakelun
piiriin."

Nopeutetut investoinnit lisäävät Fortumin asiakkaita säävarman verkon piiriin
Koillismaalla (noin 2 500 asiakasta), Lounais-Suomessa (noin 30 000 asiakasta),
Pohjanmaalla ja Satakunnassa (noin 9 500 asiakasta) sekä Uudellamaalla (noin 60
000 asiakasta).

Lisää kaapelointikohteita ja yhteistyötä

Alun perin hankkeessa oli tarkoitus kaapeloida 100 kriittistä
sähkönjakelukohdetta, mutta määrää kasvatettiin 120:een. Tämän ansiosta
säävarma verkko ulottuu aiempaa laajemmalle. Näistä kriittisten kohteiden
parantamishankkeista suurin osa valmistuu jo loppuvuoden aikana.

Helikopterilennot, joilla kuvattiin 3D-tekniikkaa ja laserkeilausta hyödyntäen
Fortumin koko maanpäällinen suurjännite- ja keskijänniteverkko, saatiin
päätökseen syyskuun lopussa. Verkkoa taltioitiin videolle kaiken kaikkiaan noin
24 000 kilometriä.

Fortum parantaa sähköjakeluvarmuutta hoitamalla myös ilmajohtojen vierimetsiä.
Käytännössä tämä tarkoittaa entistä tiiviimpää yhteistyötä niin maanomistajien,
urakoitsijoiden, metsänhoitoyhdistysten kuin metsäpalveluyritystenkin kanssa.
Toimintamalleja on kartoitettu lukuisissa eri kehityshankkeissa eri puolilla
Suomea.

"Sähkölinjojen raivauksella pyritään turvalliseen ja häiriöttömään
sähkönjakeluun”, kertoo Sauli Antila Fortumista. "Sähkölinjan vierimetsästä
harvennetaan erityisesti riukuuntuneet lehtipuut ja linjan lähellä kasvavien
puiden oksat, jotka talvella taittuisivat johdoille lumen painosta. Myös muut
linjaa kohti kallistuneet puut kaadetaan."

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun
luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman
sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta. Seuraava hanketta
esittelevä asiakastilaisuus pidetään Raisiossa 12. lokakuuta.


Fortum Sähkönsiirto | Distribution
Viestintä

Lisätietoja:
Sauli Antila, hankejohtaja, VahvaVerkko, Fortum Distribution puh.040 658 9708
Marina Stenfors, viestintäpäällikkö, Fortum Distribution, puh. 050 364 4909


Lisätietoja hankkeesta: www.fortum.fi/vahvaverkko

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua
osoitteessa www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon
parannustöistä:
http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx
==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution