Fortum nostaa kaukolämmön hintaa

FORTUM NOSTAA KAUKOLÄMMÖN HINTAA

Kaukolämmön hinta nousee Eurassa keskimäärin 2,5 % 1.8.2008 alkaen.
Hinnanmuutoksen syynä ovat raskaan polttoöljyn markkinahinnan ja kaukolämmön
ylläpitokustannusten merkittävä nousu.

Eurassa käytetty kaukolämpö tuotetaan Fortumin Kauttuan voimalaitoksella
pääasiassa kierrätyspolttoaineella. Raskasta polttoöljyä käytetään
kulutushuippujen aikana sekä varapolttoaineena. Sen markkinahinta ja
kaukolämpöverkon ylläpitokustannukset ovat viime aikoina kohonneet reippaasti.
Nämä tekijät yhdessä näkyvät selvästi korkeampina energian tuotanto- ja
jakelukustannuksina.

"Eurassa hinnankorotustarve on pienempi kuin monella muulla alueellamme, koska
täällä käytämme merkittävissä määrin kierrätyspolttoaineita. Nyt tehtävällä
korotuksella katamme osan raskaan polttoöljyn kustannusnoususta ja kohonneista
kaukolämpöverkon ylläpitokuluista," kertoo kaukolämmön myynnistä Suomessa
vastaava Jari Kuivanen Fortumista.

Fortum tarkistaa hintojaan myös useilla muilla kaukolämmön jakelualueilla
Suomessa. Muutosten suuruus vaihtelee paikkakunnittain riippuen muun muassa
käytetystä polttoaineesta ja kaukolämpöverkon kehittämistarpeista. Korotukset
ovat keskimäärin 3-8 %.

"Kaukolämpö on lämmitysmuoto, jonka ympäristömyötäisyys, luotettavuus ja
huolettomuus asiakkaalle ovat vertaansa vailla. Myös sen hinta säilyy
kilpailukykyisenä muihin lämmitysmuotoihin nähden," Jari Kuivanen korostaa.

Asiakkaille kerrotaan muutoksista tarkemmin kirjeitse kesäkuussa. Elokuun alusta
voimaantulevat hinnat löytyvät myös Fortumin internet-sivuilta kesäkuun loppuun
mennessä.

Fortum toimittaa kaukolämpöä noin 20 paikkakunnalla Suomessa. Suurimmat
kaukolämpöverkot sillä on Espoossa ja Joensuussa.

Fortum Heat
Viestintä

Lisätiedot:

Jari Kuivanen, johtaja, kaukolämmön myynti, Fortum Heat Suomi, GSM 040 709 5445
Kristian Rehnström, kehityspäällikkö, Fortum Heat Suomi, GSM 050 453 4271