Fortum nostaa kaukolämmön hintaa

FORTUM NOSTAA KAUKOLÄMMÖN HINTAA

Kaukolämmön hinta nousee Joensuussa keskimäärin 3,7 % 1.8.2008 alkaen.
Hinnanmuutoksen syynä ovat polttoaineitten markkinahintojen ja kaukolämpöverkon
ylläpitokustannusten merkittävä nousu.

"Joensuussa käytämme merkittäviä määriä biopolttoainetta ja turvetta, joiden
hinnat ovat olleet jatkuvassa nousussa. Kylmien kausien aikana käytämme myös
raskasta polttoöljyä, jonka markkinahinta on noussut reippaasti. Nämä tekijät
yhdessä kohonneiden ylläpitokustannusten kanssa näkyvät selvästi korkeampina
energian tuotanto- ja jakelukustannuksina," toteaa Fortumin
lämpöliiketoiminnasta Suomessa vastaava Jouni Haikarainen.

Fortum tarkistaa hintojaan myös useilla muilla kaukolämmön jakelualueillaan
Suomessa. Muutosten suuruus vaihtelee paikkakunnittain riippuen muun muassa
käytetystä polttoaineesta ja kaukolämpöverkon kehittämistarpeesta. Korotusten
suuruus on keskimäärin 3-8 %.

"Kaukolämpö on lämmitysmuoto, jonka ympäristömyötäisyys, luotettavuus ja
huolettomuus asiakkaalle ovat vertaansa vailla. Myös sen hinta säilyy
kilpailukykyisenä muihin lämmitysmuotoihin nähden," Haikarainen korostaa.

Asiakkaille kerrotaan muutoksista tarkemmin kirjeitse kesäkuussa. Elokuun alusta
voimaantulevat hinnat löytyvät myös Fortumin internet-sivuilta kesäkuun loppuun
mennessä.

Fortum toimittaa kaukolämpöä noin 20 paikkakunnalla Suomessa. Suurimmat
kaukolämpöverkot sillä on Espoossa ja Joensuussa.

Fortum Heat
Viestintä

Lisätiedot:

Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum Heat Suomi, GSM 040 709 5690
Jari Kuivanen, johtaja, kaukolämmön myynti, Fortum Heat Suomi, GSM 040 709 5445