FORTUM OIL OY:N HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAAT

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa Fortum Oyj:n hallitukselle ja edelleen Fortum Oil Oy:n yhtiökokoukselle Fortum Oil Oy:n hallitukseen seuraavia jäseniä:

 

Vuorineuvos Timo Peltola puheenjohtajaksi, Sponsor Capital Oy:n partneri Mikael von Frenckell varapuheenjohtajaksi, UPM Sanomalehtipaperitoimialan liiketoiminnan kehitysjohtaja Ainomaija Haarla, Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja Kari Jordan, Fortum Oyj:n talousjohtaja Juha Laaksonen, muun muassa Electrolux AB:n ja Vattenfall AB:n johtotehtävissä toiminut yritysrahoituksen asiantuntija Nina Linander, kauppa- ja teollisuusministeriön omistajapolitiikan yksikön neuvotteleva virkamies Pekka Timonen ja Onvest Oy:n toimitusjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto.

 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 

Toimikauden hallituspalkkioiksi ehdotetaan

 

Puheenjohtaja:

55 000 euroa/vuosi

Varapuheenjohtaja:

42 000 euroa/vuosi

Jäsen:

30 000 euroa/vuosi

Kokouspalkkio:*)                                     

500 euroa/kokous

 

*) Maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista 

 

Hallituksen valinta liittyy öljy-yhtiön eriyttämiseen Fortum Oyj:stä, josta tehdään päätös Fortum Oyj:n yhtiökokouksessa 31.3.2005.

 

 

Fortum Oyj

konserniviestintä