Fortum on aloittanut uusien sähkömittareiden asennukset vapaa-ajan asuntoihin

Fortum vaihtaa sähkömittarit uusiin etäluettaviin Fortum Älybokseihin vuosien
2010-2013 aikana. Kesän aikana asennetaan mittareita Turun saaristossa ja
Satakunnassa mm. Kemiönsaarella ja Länsi-Turunmaalla ja Merikarvialla. Alueilla
on paljon vapaa-ajan asuntoja ja asiakkaita pyydetään ottamaan huomioon
esteetön pääsy sähkömittarille.

Saariston asennukset alkoivat Kemiössä tiistaina 17.5. Kemiön jälkeen
asennukset jatkuvat Nauvossa ja Korppoossa. Merikarvialla asennukset alkavat
heinäkuussa. Tarkempi asennusaikataulu löytyy Fortumin internetsivuilta
osoitteesta www.fortum.fi/alyboksi. Asennuksia tehdään myös iltaisin ja
viikonloppuisin.

Fortum Älyboksin myötä sähkölasku perustuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön.
Energiakäytön hallinta on helpompaa, kun sähkönsäästötoimenpiteet näkyvät
suoraan laskulla. Jatkossa sähköt voidaan mittareiden avulla kytkeä ja
katkaista entistä nopeammin esimerkiksi muuttojen yhteydessä. Myös sähkön
laadun seuranta on helpompaa, ja sähkökatkojen yhteydessä katkoalueiden
paikallistaminen ja vikojen korjaaminen on nopeampaa.

Kaikki asiakkaat saavat postitse hyvissä ajoin ennen asennusta tiedon
asennusajankohdasta. Jos asentajalla on vapaa pääsy mittarille, ei asiakkaan
tarvitse olla paikalla mittarin vaihdon aikana. Mikäli sähkömittari sijaitsee
sisällä asunnossa tai muussa lukitussa tilassa tai mittarille ei ole esteetöntä
kulkua (esim. asiakkaan omat lukitukset mittauskeskuksessa tai puomi
yksityistiellä), asiakkaan tulisi olla paikalla varmistamassa pääsy mittarille
tai avata lukitukset mittarinvaihdon ajaksi. Kaikilla asentajilla on Fortumin
henkilökortti.

Mittarinvaihdolla on vaikutusta yösähköön ja kuormanohjauksiin

Mittarinvaihdon jälkeen Fortum Sähkönsiirto Oy:n asiakkailla yösähköaika on klo
22-07 ympäri vuoden. Fortum Espoo Distribution Oy:n asiakkaille ei tule
muutoksia. Yösähköä käyttävien laitteiden, esimerkiksi lämminvesivaraajan ja
lattialämmityksen automaattisia kytkentäaikoja porrastetaan mittarinvaihdon
jälkeen yösähkön alkamisajan ja puolenyön välille sähköverkon kuormituksen
tasaamiseksi. Lämmityslaitteita ohjaava rele napsahtaa automaattikytkennän
yhteydessä ja releen napsahdus ei ilmaise yösähkön alkamisaikaa.

Fortum Distribution
Viestintä

Lisätietoja

Heikki Linnanen, projektipäällikkö Fortumin Älykkäät sähkömittarit -hanke, puh.
040 538 8467, heikki.linnanen@fortum.com
Miriikka Laakkonen, viestintäpäällikkö Fortum Distribution puh. 0400 259 088,
miriikka.laakkonen@fortum.com

Fortumin Älykkäät sähkömittarit -hanke

Vuoteen 2014 mennessä otetaan koko Suomessa käyttöön etäluettavat
tuntikulutuksen mittaavat sähkömittarit. Mittareiden vaihto perustuu
valtioneuvoston asetukseen, joka astui voimaan maaliskuussa 2009. Fortum
asentaa oman mittarinsa, Fortum Älybok-sin, kaikille sähkönsiirron
asiakkailleen. Mittarit vaihdetaan asiakkaille tarkan aikataulun mukaan vuosien
2010-2013 aikana. Yhdellä alueella mittarit vaihdetaan n. 8 viikon aikana.
Asentaminen on asiakkaille maksutonta, eikä mittarinvaihto vaikuta sähkön
myyntihintoihin.