Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Koillismaalla

Fortum Sähkönsiirto Oy
Lehdistötiedote
28.1.2009

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Koillismaalla

Fortumin sähköverkkotoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna noin
neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Koillismaalla sähkönjakelun
luotettavuutta on parannettu muun muassa asentamalla kauko-ohjattavia erottimia
ja vahvistamalla johtolinjoja.

Suomessa Fortumin sähköntoimitusvarmuus on tällä hetkellä 99,98 % - suunniteltu
tai yllättävä sähkökatko koetaan keskimäärin kerran vuodessa. Fortumin
tavoitteena on rakentaa sähköverkostaan pohjoisen rankat sääolosuhteet kestävä,
ja yhtiö investoikin sähköverkkoihinsa viime vuonna Suomessa noin 78 miljoonaa
euroa. Verkkotoiminnan investoinnit kasvoivat noin 25 % vuodesta 2007. Verkon
luotettavuutta parannettiin lähinnä keskijänniteverkkoon kohdistuneilla
perusparannuksilla sekä kunnossapidolla.

”Fortumilla on Suomessa jakelu- ja alueverkkoa yhteensä 73 000 km. Sähkönjakelun
luotettavuutta on parannettu muun muassa siirtämällä johtoja pois metsästä,
rakentamalla uusia sähköasemia, raivaamalla johtokatuja ja vaihtamalla
ilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Fortum on lisännyt verkostoautomaatiota
asentamalla viime vuosien aikana sähköverkkoonsa yli 300 kauko-ohjattavaa
erotinlaitetta, joiden avulla vika saadaan häiriötilanteessa rajattua
mahdollisimman pienelle alueelle”, kertoo verkostopäällikkö Risto Laurila Fortum
Sähkönsiirto Oy:stä.

Rakentamisen painopiste oli vuonna 2008 kovan kasvun takia verkon
laajentamisessa, ja sen siirtokapasiteetin lisäämisessä. Sähköverkon
rakentaminen uusille asiakkaille ja kaupunkien uusille kaava-alueille oli
erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa merkittävin investointikohde.
Kaiken kaikkiaan Fortumin sähköverkkoihin rakennettiin viime vuonna lähes 5 000
uutta asiakasliittymää.

Johtolinjojen vahvistaminen parantaa sähkön toimitusvarmuutta Koillismaalla

Koillismaalla sähköverkkojen luotettavuutta on lisätty muun muassa korjaamalla
Aittokosken voimalinjaa. Noin 40 kilometriä pitkä Seitenoikea-Aittokoski-Ämmä
-voimalinja uusitaan pylväineen ja perustuksineen vuoteen 2010 mennessä.

Sähkönjakelun kapasiteettia on lisätty muun muassa vahvistamalla Ranuan
sähköaseman ja Kuhan välistä johtolinjaa. Vuonna 2006 alkaneessa projektissa on
vaihdettu noin 14 kilometriä avojohtoa päällystetyksi ilmajohdoksi ja
kaapeliksi. Lisäksi Kuusamossa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Ranualla on
asennettu kaikkiaan 13 kauko-ohjattavaa erotinasemaa.

”Fortumilla on Koillismaalla sähköverkkoa yhteensä noin 9 000 kilometriä. Viime
syksynä korvasimme ilmajohtoja maakaapeleilla, muunsimme neljä pylväsmuuntamoa
puistomuuntamoksi ja raivasimme metsää sähköjohtojen tieltä. Lisäksi olemme
parantaneet verkkojen kapasiteettia, jolloin myös sähkön laatu paranee”, alueen
verkostopäällikkö Pekka Vierimaa summaa.

Sähköverkkojen tulevaisuuden haasteet

Riippuvuus sähköstä, sääolojen muutos ja alueellinen kehitys luovat tarpeita
sähköverkon käyttövarmuuden parantamiselle ja verkon teknisen tason
kohentamiselle tulevaisuudessa.

”Infrastruktuurin kehittyminen tulee jatkumaan erityisesti useissa
kasvukeskuksissa, ja tämä vaatii myös sähköverkon laajentamista ja uudistamista.
Tältä osin näemme yhteistyön eri sidosryhmien, erityisesti kuntien ja kaupunkien
kanssa, erittäin tärkeänä. Yhteistyön avulla pystymme rakentamaan sähköverkkoa,
joka sopii entistä paremmin muun infrastruktuurin keskelle. Lisäksi pystymme
paremmin ennakoimaan tulevaisuuden investointitarpeet ja huomioimaan ne jo tämän
päivän rakentamisprojekteissa”, sanoo Laurila.

Lisätietoja: Fortum Sähkönsiirto Oy, verkostopäällikkö Risto Laurila, p. 050 455
7754; verkostopäällikkö/Koillismaa, Pekka Vierimaa, p. 050 455 7147