Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Lounais-Suomessa

Fortum Sähkönsiirto Oy
Lehdistötiedote
28.1.2009

Fortum on parantanut sähkönjakelun luotettavuutta Lounais-Suomessa

Fortumin sähköverkkotoiminnan investoinnit kasvoivat viime vuonna noin
neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Lounais-Suomessa verkon luotettavuutta
on parannettu muun muassa saneeraamalla vanhaa verkkoa ja rakentamalla uusia,
sähkönjakelua tehostavia kaava-alueita.

Suomessa Fortumin sähköntoimitusvarmuus on tällä hetkellä 99,98 % - suunniteltu
tai yllättävä sähkökatko koetaan keskimäärin kerran vuodessa. Fortumin
tavoitteena on rakentaa sähköverkostaan pohjoisen rankat sääolosuhteet kestävä,
ja yhtiö investoikin sähköverkkoihinsa viime vuonna Suomessa noin 78 miljoonaa
euroa. Verkkotoiminnan investoinnit kasvoivat noin 25 % vuodesta 2007. Verkon
luotettavuutta parannettiin lähinnä keskijänniteverkkoon kohdistuneilla
perusparannuksilla sekä kunnossapidolla.

”Fortumilla on Suomessa jakelu- ja alueverkkoa yhteensä 73 000 km. Sähkönjakelun
luotettavuutta on parannettu muun muassa siirtämällä johtoja pois metsästä,
rakentamalla uusia sähköasemia, raivaamalla johtokatuja ja vaihtamalla
ilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Fortum on lisännyt verkostoautomaatiota
asentamalla viime vuosien aikana sähköverkkoonsa yli 300 kauko-ohjattavaa
erotinlaitetta, joiden avulla vika saadaan häiriötilanteessa rajattua
mahdollisimman pienelle alueelle”, kertoo verkostopäällikkö Risto Laurila Fortum
Sähkönsiirto Oy:stä.

Rakentamisen painopiste oli vuonna 2008 kovan kasvun takia verkon
laajentamisessa, ja sen siirtokapasiteetin lisäämisessä. Sähköverkon
rakentaminen uusille asiakkaille ja kaupunkien uusille kaava-alueille oli
erityisesti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa merkittävin investointikohde.
Kaiken kaikkiaan Fortumin sähköverkkoihin rakennettiin viime vuonna lähes 5 000
uutta asiakasliittymää.

Lounais-Suomessa sähköverkon luotettavuus paranee saneerausten ja uusien
kaava-alueiden myötä

Fortumilla on Lounais-Suomessa sähköverkkoa yhteensä noin 25 000 kilometriä.
Verkon luotettavuutta on parannettu muun muassa uudistamalla vanhaa verkkoa
Paimion Kaimalassa sekä Piikkiön Viukkalossa, jossa purettiin
keskijännitelinjoja ja korvattiin ne avomaastoon sijoitetuilla, päällystetyillä
ilmajohdoilla. Taajamien kohdalla verkko on rakennettu kaapeloimalla. Myös
Paraisilla on uusittu vanhaa verkkoa ja lisätty samalla sen siirtokapasiteettia.
Lisäksi Suomusjärveltä Kiikalaan kulkevaa vanhaa sähkölinjaa uusitaan
parhaillaan.

Lounais-Suomessa on tänä vuonna rakennettu useita uusia kaava-alueita, jotka
parantavat osaltaan sähkönjakelua. Uusien kaava-alueiden myötä tarkastellaan
sekä uuden alueen että sen ympäristön sähkönkulutuksen kehitystä kokonaisuutena.

”Kaava-alueita sähköistettäessä vahvistetaan monesti myös vanhaa verkkoa tai
muutetaan lmajohtoa maakaapeliksi, mikä osaltaan parantaa sähkön laatua
asiakkaillamme. Uusia kaava-alueita on rakenteilla muun muassa Kemiössä,
Sauvossa, Paraisilla, Piikiössä, Kaarinassa”, Liedossa sekä yhdistyvän Salon
kunnissa, Laurila summaa.

Sähköverkkojen tulevaisuuden haasteet

Riippuvuus sähköstä, sääolojen muutos ja alueellinen kehitys luovat tarpeita
sähköverkon käyttövarmuuden parantamiselle ja verkon teknisen tason
kohentamiselle tulevaisuudessa.

”Infrastruktuurin kehittyminen tulee jatkumaan erityisesti useissa
kasvukeskuksissa, ja tämä vaatii myös sähköverkon laajentamista ja uudistamista.
Tältä osin näemme yhteistyön eri sidosryhmien, erityisesti kuntien ja kaupunkien
kanssa, erittäin tärkeänä. Yhteistyön avulla pystymme rakentamaan sähköverkkoa,
joka sopii entistä paremmin muun infrastruktuurin keskelle. Lisäksi pystymme
paremmin ennakoimaan tulevaisuuden investointitarpeet ja huomioimaan ne jo tämän
päivän rakentamisprojekteissa”, sanoo Laurila.


Lisätietoja: Fortum Sähkönsiirto Oy, verkostopäällikkö Risto Laurila, p. 050 455
7754