Fortum osallistuu Olkiluodon neljännen ydinvoimalan kilpailutus- ja suunnitteluvaiheen rahoitukseen

LEHDISTÖTIEDOTE 31.10.2011

Fortum on päättänyt osallistua Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon
neljännen ydinvoimahankkeen kilpailutus- ja suunnitteluvaiheen rahoitukseen
omistustaan vastaavalla osuudella. Lopullisen päätöksen suunnitteluvaiheen
käynnistämisestä tekevät TVO:n omistajat.

Fortum omistaa noin 26 % Teollisuuden Voima Oyj:n osakekannasta.

Eduskunnan heinäkuussa 2010 vahvistaman periaatepäätöksen mukaan Olkiluodon
neljännen yksikön rakentamislupa tulee jättää viimeistään kesäkuussa 2015.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
www.fortum.com/ydinvoima


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi