Fortum osallistuu Suomen suurimpaan sähköhäiriöharjoitukseen

Fortum Sähkönsiirto Oy
Lehdistötiedote
24.5.2011 klo 11.00

Sähköyhtiöt ja viranomaiset järjestävät tänään yhteistyössä mittavan Touko 2011
-harjoituksen, jossa testataan eri osapuolten yhteistyötä sähköjärjestelmän
vakavassa ja pitkittyneessä häiriötilanteessa. Harjoituksessa sähköt katkeavat
kuvitteellisesti kantaverkosta pakkaspäivänä Suomessa Oulusta etelään.

Vuorokauden kestävä suurhäiriöharjoitus järjestetään viranomaisten ja
sähköyhtiöiden yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseksi häiriötilanteiden
varalta. Tavoitteena on testata kokonaisuuden ohjausta ja tilannekuvan
välittämistä kaikille osapuolille vaikeassa tilanteessa, jossa sähköt eivät
toimi suuressa osassa maata.

Yhteiskunnan toiminta on nykyisin täysin sähkön varassa ja laaja sähkökatko
vaikuttaa välittömästi. Jo suhteellisen lyhyet katkot lamauttavat veden
jakelun, jäteveden poiston, kauppojen, pankkien ja bensiiniasemien toiminnan
sekä osan liikenteestä. Viestintävälineet toimivat myös sähköllä, joten
tiedonvälitys on laajassa sähkökatkossa hyvin haasteellista.

Harjoituksen lähtökohtana on realistinen, vaikkakin erittäin harvinainen
häiriötilanne kantaverkossa. Kantaverkko on silmukoitu ja siksi yksittäisen
johdon vioittuminen ei keskeytä sähkönsiirtoa kantaverkossa. Tekniset häiriöt
ovat kuitenkin mahdollisia ja useat samanaikaiset vakavat viat voivat aiheuttaa
suurhäiriön, jolloin koko maa tai osa siitä on ilman sähköä.

Harjoituksessa eletään viime talven kaltaista kuvitteellista talvipakkaspäivää.
Harjoitus alkaa laajalla kantaverkon häiriöllä onnettomuustilanteen ja siitä
aiheutuneiden vikatilanteiden seurauksena. Testiin joutuu eri osapuolten
yhteistyö, kun sähköjä palautetaan kantaverkkoon vaiheittain. Mukana on
kaikkiaan vajaa 200 henkilöä ja noin kolmisenkymmentä organisaatiota.
Harjoitukseen osallistuvat alueelliset energiayhtiöt osallistuvat harjoitukseen
omilla toimipaikoillaan.

"Kyseessä on Suomen suurin sähköhäiriöharjoitus, johon osallistuu ensimmäistä
kertaa näin monta alan toimijaa. Energiayhtiöt luonnollisesti pitävät
säännöllisiä harjoituksia, mutta yhtä kattavaa viranomaisten ja sähköyhtiöiden
suurharjoitusta ei ole ennen toteutettu", kertoo harjoitusta johtava Veli-Pekka
Nurmi Onnettomuustutkintakeskuksesta.

"Sähkönkäyttäjien kannalta tärkeintä on saada nopeasti tietoa siitä, mitä on
tapahtunut, kuinka tilannetta hoidetaan ja milloin ihmiset saavat sähköt
takaisin. Tiedonkulun varmistaminen kantaverkkoyhtiön, Fortumin ja
tiedotusvälineiden välillä on kriittisessä roolissa, ja paneudummekin
Fortumissa harjoitukseen huolella. Olennaista on saada selville toimintamme
mahdolliset kehityskohteet, jotta pystymme tositilanteessa toimimaan
mahdollisimman tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti", kertoo Fortumin
osallistumisesta vastaava Jarmo Ström.

Sähköjärjestelmä muodostuu monesta osasta

Suomen sähköjärjestelmä koostuu sähköntuotantolaitoksista, kantaverkosta,
jakeluverkoista sekä sähkön kuluttajista. Kantaverkko on sähkön siirron
runkoverkko, johon voimalaitokset ja alueelliset jakeluverkot ovat liittyneet.
Sähkö siirretään tuotantolaitokselta kantaverkkoon ja kantaverkosta edelleen
jakeluverkkoja pitkin kuluttajien käyttöön.

"Suomen kantaverkon toimitusvarmuus on ollut erinomainen. Laaja suurhäiriö
sattui Suomessa viimeksi 35 vuotta sitten. Suurhäiriön riski on kuitenkin
olemassa. Mikäli kantaverkossa tapahtuisi suurhäiriö, sähköt pyrittäisiin
palauttamaan kantaverkon eri osiin vaiheittain. Paikalliset sähköyhtiöt
pääsisivät palauttamaan kuluttajille sähköjä vasta tämän jälkeen", kertoo
Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Harjoituksen yksi viesti suurelle yleisölle on se, että sähkökatkoksiin
kannattaa varautua. Varautumiseen saa neuvoa ja apua paikallisista
sähköyhtiöistä. Puolustusministeriö on julkaissut oppaan Pahasti poikki, Näin
selvitä pitkästä sähkökatkoksesta. Oppaassa on käytännön vinkkejä kuluttajille,
kuinka toimia jos sähköt eivät toimi. Opas on luettavissa esimerkiksi Fortumin
internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.fi/varaudu_sahkokatkoon/

Viestintä
Electric Solutions and Distribution -divisioona

Lisätietoja:
Jarmo Ström, käyttöpäällikkö, Fortum, puh. 040 709 5254
Veli-Pekka Nurmi, johtaja, Onnettomuustutkintakeskus, puh. 050 543 6066
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 040 593 8428