FORTUM OSTAA BIRKA ENERGIN - MERKITTÄVÄ ASKEL POHJOISMAISEN STRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA

Fortum Oyj ja Tukholman kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa Tukholman kaupungin 50 %:n omistusosuuden Birka Energi AB:sta 1,5 miljardilla eurolla (14,5 miljardilla Ruotsin kruunulla). Tukholman kaupungille jää Birka Energin kaukolämpöliiketoiminnasta(Birka Värme) osuus, joka oikeuttaa 50 %:iin taloudellisesta tuloksesta.

 

Birka Energin osto vahvistaa Fortumin asemaa yhtenä johtavista toimijoista pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Kauppa on tärkeä strateginen askel Fortumin sähkö- ja lämpöliiketoiminnan laajentamisessa. Kaupan myötä Fortum voi yhdistää Birka Energin sähkön- ja lämmöntuotannon, asiakaskunnan ja sähköverkkotoiminnan omiin vastaaviin toimintoihinsa. Yhdistämisellä arvioidaan saavutettavan vuosittaisia hyötyjä 60 miljoonan euron arvosta vuodesta 2004 lähtien. Kaupalla on myönteinen vaikutus Fortumin nettotulokseen vuodesta 2003 alkaen. Myös jatkossa Fortumin vahvuudet ja strategia mahdollistavat Birka Energin suotuisan kehityksen, josta hyötyvät niin asiakkaat, henkilöstö kuin omistajatkin.

 

Kauppa rahoitetaan pankkilainoilla. Fortum aikoo pitää Birka Energin nykyiset rahoitusjärjestelyt voimassa ja sitoutuu johtamaan Birka Energitä siten, että joukkovelkakirjan haltijoille ja muille lainanantajille annetut sitoumukset täytetään.

 

Fortum aikoo nopeuttaa ydinliiketoimintoihin kuulumattomien osiensa myyntiä. Fortum on jo aiemmin ilmoittanut suunnitelmistaan myydä jäljellä olevat voimaosuutensa Isossa-Britanniassa ja Irlannissa sekä öljykenttäosuutensa Omanissa. Sen lisäksi yhtiö harkitsee myös joidenkin Saksan liiketoimintojensa myyntiä. Fortum saattaa myöhemmin hakea myös muuta rahoitusta pääomamarkkinoilta. Strategiansa mukaisesti Fortum keskittää voimavaransa pohjoismaisille energiamarkkinoille.

 

Yhtiön kaupan jälkeiset pro forma -luvut sekä Fortumin ja Tukholman kaupungin tänään julkaisema yhteinen lehdistötiedote ovat tämän tiedotteen liitteenä.

 

Lehdistötilaisuus Birka Energi -kaupasta pidetään tänään klo 9.30 Tukholmassa ja klo 14.30 Espoon Keilaniemessä.

 

 .

 

 

 

Fortum Oyj

 

Carola Teir-Lehtinen

Viestintäjohtaja

 

 

Jakelu:

Helsingin pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

 

Lisätietoja:

 

Toimitusjohtaja Mikael Lilius +358 10 452 9100

Talousjohtaja Juha Laaksonen +358 10 452 4519