Fortum ostaa enemmistöosuuden venäläisestä TGC-10:stä

Fortum hankkii enemmistöosuuden venäläisestä alueellisesta tuotantoyhtiöstä
TGC-10:stä (Territorial Generating Company 10). Kauppa on Fortumin
kasvustrategian mukainen ja tekee yhtiöstä merkittävän toimijan maailman
suurimpiin kuuluvalla energiamarkkinalla, jossa sähkön kysyntä kasvaa
voimakkaasti. Mikäli Fortum saavuttaa 100 %:n omistusosuuden TGC-10:ssä, nousee
kaupan arvo noin 2,7 miljardiin euroon. Fortum säilyttää kaupan jälkeenkin
rahoituksellisen liikkumavaransa ja jatkaa pohjoismaista investointiohjelmaansa
suunnitellusti.

Fortum on osallistunut huutokauppaan pörssilistatusta TGC-10:stä 28. helmikuuta
hankkiakseen yhtiöstä enemmistöosuuden. Fortum ostaa TGC-10:stä 29 % osuuden RAO
UESilta 0,8 miljardin euron hintaan. Lisäksi Fortum on sitoutunut hankkimaan
34-47 % osuuden yhtiöstä (osuus riippuu siitä missä määrin vähemmistöosakkaat
käyttävät etuosto-oikeuttaan) osakeannissa 0,9-1,3 miljardin euron hintaan.
Osakeannissa hankittavat 1,3 miljardia euroa jäävät TGC-10:n käyttöön ja niillä
rahoitetaan yhtiön investointiohjelmaa, jonka suunniteltu arvo on 2,2 miljardia
euroa.

Kaupan ensimmäisessä vaiheessa Fortum saa 63-76 % TGC-10:n osakkeista ja
äänimäärästä. Ensimmäinen vaihe odotetaan saatavan päätökseen maaliskuussa 2008.
Lunastusvelvollisuuden mukaisesti Fortum tekee vähemmistöosakkaille tarjouksen
jäljelle jäävistä 24-37 % TGC-10:n osakkeita.

Kaupan kokonaisarvo, 1,7-2,7 miljardia euroa, rahoitetaan pitkäaikaisilla
lainoilla. Kaupan jälkeen Fortumin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde
pro forma -laskelman mukaan on noin 2,8 olettaen, että Fortum saavuttaa 100 %
omistusosuuden TGC-10:ssä.

”TGC-10 on merkittävä askel strategiamme toteutuksessa. Tämä on ainutlaatuinen
mahdollisuus saavuttaa merkittävä asema maailman neljänneksi suurimmalla
sähkömarkkinalla. Kauppa ei vaikuta taloudelliseen joustavuuteemme, joka
mahdollistaa pohjoismaisen investointiohjelmamme jatkamisen ja mahdolliset uudet
investoinnit tulevaisuudessa. Olen erittäin tyytyväinen tästä strategisesti
tärkeästä askeleesta,” sanoo Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius.

TGC-10 on Uralin alueella toimiva alueellinen tuotantoyhtiö. Alueellisista
tuotantoyhtiöistä TGC-10:llä on paras kapasiteetin käyttöaste ja se on alueensa
johtava kaukolämmöntoimittaja. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetti on 3 000 MW ja
lämmöntuotantokapasiteetti 15 800 MW, ja sen sähköntuotanto on 18 TWh ja
lämmöntuotanto 27 TWh vuodessa. Fortumin sähköntuotantokapasiteetti on 10 900 MW
ja lämmöntuotantokapasiteetti 11 200 MW. Vuonna 2007 Fortumin sähköntuotanto oli
52 TWh ja lämmöntuotanto 26 TWh. Lisäksi TGC-10:llä on mittava
investointiohjelma, joka nostaa yhtiön sähköntuotantokapasiteettia 2 300 MW:lla
vuoteen 2013 mennessä. Voimalaitokset sijaitsevat alueella, jossa on merkittävää
öljy- ja kaasuteollisuutta. Yhtiössä on 6 100 työntekijää.

“Venäjän sähkösektorin vapautuessa TGC-10 on erinomainen kohde Fortumille.
TGC-10 toimii keskellä nopeasti kasvavaa öljyn- ja kaasuntuotantoaluetta. Uskon,
että Fortumilla on paljon annettavaa Venäjän energiateollisuudelle - olemme
luotettava kumppani, joka tuo mukanaan edistyksellistä teknologiaa sekä käyttö-
ja kunnossapito-osaamista, jonka avulla voidaan parantaa tehokkuutta ja siten
vähentää myös ympäristövaikutuksia. Olemme innoissamme edessämme olevasta
työstä,” sanoo johtaja Tapio Kuula Fortumista.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, 010 45 29100
Tapio Kuula, johtaja, 010 54 24112


JAKELU:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Kutsu tiedotustilaisuuteen ja puhelinkonferenssiin

Fortum järjestää suomenkielisen lehdistötilaisuuden 29.2.2008 klo 12.30 Suomen
aikaa yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaniementie 1, Espoo. Tilaisuus
webcastataan ja sitä voi seurata suorana Fortumin Internetsivuilla.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään
29.2.2008 klo 16.30. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon
+44 (0) 20 3023 4410 (Euroopasta soitettaessa) tai numeroon +1 866 966 5335
(USAsta soitettaessa). Koodi molempiin numeroihin soitettaessa on Fortum
Corporation.

Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa viikon ajan numerossa +44 (0) 20 8196 1998
ja numerosta +1 86 6583 1035. Koodi molempiin numeroihin soitettaessa on
592579#.

Puhelinkonferenssi on reaaliaikaisesti myös kuunneltavissa ja esitys
katseltavissa Fortumin verkkosivuilla osoitteessa: www.fortum.com/investors