FORTUM OSTAA ENERGIAYHTIÖ WESERTALIN SAKSASTA - KAUPPAHINTA 760 MILJOONAA SAKSAN MARKKAA

Fortumin täysin omistama saksalainen tytäryhtiö Fortum Energie GmbH ostaa tänään Saksasta Elektrizitätswerk Wesertal GmbH:n kokonaisuudessaan. Kauppahinta on 760 miljoonaa Saksan markkaa eli 2,3 miljardia Suomen markkaa (390 miljoonaa euroa). Sopimuksen voimaantulon ehtona on, että kilpailuviranomaiset ja paikalliset aluevaltuustot (Landkreis) hyväksyvät kaupan.

 

Wesertalin myyjinä ovat neljä saksalaista hallintokuntaa, Kreis Lippe, jonka omistusosuus oli 46 prosenttia, Landkreis Holzminden (20 prosenttia), Landkreis Hameln-Pyrmont (17 prosenttia) ja Landkreis Schaumburg (17 prosenttia). Lippe sijaitsee Nordrhein Westfalenissa ja kolme muuta Niedersachsenissa.

 

Fortumin strategiana on etsiä mahdollisuuksia markkina-asemansa vahvistamiseksi Saksassa sähkön myynnissä, tuotannossa ja jakelussa. Näistä toiminnoista Fortumilla on huomattavan laaja kokemus pohjoismaista. Saksa on kooltaan suurin yksittäinen energiamarkkina Euroopassa, ja sillä on myös keskeinen sijainti Euroopan energiamarkkinoiden kannalta. Saksa kuuluu Fortumin strategiseen fokukseen.

 

- Wesertal sopii erinomaisesti Fortumin kasvustrategiaan ja sen toiminnot osuvat meidän osaamisvahvuuksiimme. Wesertalin sijainti, asiakaskunta, sähkön ja kaasun myynti, jakeluverkostot, voimantuotanto ja lämpöbisnes vahvistavat merkittävästi asemiamme Saksassa. Wesertalista tulee strategisesti tärkeä osa Saksan liiketoimintojamme sähkö- ja kaasukaupassa, Fortumin pääjohtaja Heikki Marttinen sanoi.

 

- Olemme tämän vuoden aikana luopuneet useista liiketoiminnoistamme ja omistuksistamme, jotka eivät kuulu energiafokukseen. Vastaavasti olemme sijoittaneet strategiamme mukaisesti energiaan. Wesertalin hankinta on osa tätä kokonaisuutta, Marttinen jatkoi.

 

Fortumilla on jo nyt toimintaa Saksan energiamarkkinoilla. Esimerkkeinä ovat sähkö- ja lämpöyhteistyö Wacker Chemien kanssa Burghausenissa ja lukuisa joukko sähkösopimuksia, jotka on solmittu Saksan energiamarkkinoiden avautumisen jälkeen.

 

Wesertal on perustettu vuonna 1912 ja sen toiminta-alue on keskellä Saksaa. Liikevaihto vuonna 1998 oli 522 miljoonaa Saksan markkaa. Yhtiö on kunnallisessa omistuksessa olevista saksalaisista energiayhtiöistä toiseksi suurin ja sen pääkonttori on Hamelnissa Niedersachsenissa.

 

Wesertal tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaasua ja lämpöä. Lisäksi se toimii jätehuoltobisneksessä ja julkisessa joukkoliikenteessä. Päätoimintana on sähkön siirto ja myynti, joiden osuus vuoden 1998 liikevaihdosta oli 81 prosenttia. Kaasun myynnin osuus oli 10 prosenttia.

 

Sähkönmyynnissä kotitalousasiakkaita on 177 000 ja kahdeksan kaupunkilaitoksen kotitalousasiakkaiden määrä mukaan lukien yhteensä 407 000. Vuonna 1998 sähköä myytiin 2,7 terawattituntia (TWh), kaasua 1,3 TWh ja kaukolämpöä 0,3 TWh. Sähkön huippukulutus oli 498 megawattia (MW). Vuoden 1998 lopussa henkilöstön määrä oli 785.

 

Wesertalilla on osuuksiensa kautta käytössään noin 550 MW:n sähköteho. Yhtiöllä on 1/6-omistus Grohnden 1 360 MW:n PWR-ydinvoimalaitoksesta ja 1/3-omistus Weserin 960 MW:n kaasu- ja hiilivoimalaitoksesta. Näiden lisäksi Wesertal on panostanut uusiutuviin energiamuotoihin, vesi- ja tuulivoimaan, kaatopaikkakaasuun ja aurinkoenergiaan. Näiden tuotannon yhteismäärä vuonna 1998 oli 26 gigawattituntia sähköä.

 

Fortum Oyj

 

 

Antti Ruuskanen

Viestintäjohtaja

 

LISÄTIETOJA:

Heikki Marttinen, pääjohtaja, puh. 010 45 24100

Eero Auranne, liiketoimintayksikön johtaja, puh. 010 45 33420

Thomas Schwerdtfeger, Fortum Energie GmbH:n toimitusjohtaja,

puh. +49 40 309619-0

Håvard Nymoen, Fortum Energie GmbH:n varatoimitusjohtaja,

puh. +49 40 309619-0

 

 

Järjestämme asiasta tiedotustilaisuuden 9.9. klo 12.00 Snellmaninkatu 13, 7. kerros.

 

 

JAKELU:

Helsingin pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet