FORTUM OSTAA OSLON KAUPUNGIN HAFSLUND-OSAKKEET

 

Fortum ja Oslon kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa Oslon 53,7 % osuuden Hafslundin osakkeista 660 miljoonalla eurolla (5,4 miljardia Norjan kruunua). Oslon kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimuksen toukokuun 9. päivänä ja suositellut sitä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kauppa antaa mahdollisuuden Fortumille kehittää edelleen johtavaa pohjoismaista sähkö- ja lämpöyhtiötä, jolla on merkittävää osaamista ja kokoa Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Kauppa tukee myös kilpailua Norjan markkinoilla.
Yhdessä Hafslundin kanssa Fortumista tulee johtava pohjoismainen ja norjalainen sähkön siirtoyhtiö ja vähittäismyyjä. Kauppa myös vahvistaa Fortumin markkina-asemaa toiseksi suurimpana sähköntuottajana Pohjoismaissa.
“Olen hyvin iloinen, että voimme jatkaa pohjoismaisen strategiamme toteuttamista ja että pääsimme sopimukseen Oslon kaupunginhallituksen kanssa. Olemme omistaja, jolla on vahva teollinen osaaminen sekä taloudellisia resursseja Hafslundin liiketoimintojen kehittämiseksi sekä Norjassa että muilla markkinoilla.”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius.
Fortumilla on vahva näyttö siitä, että se osaa hyödyntää alan erityisosaamista sekä ammattitaitoa eri liiketoimintoihinsa.
”Hafslund on hyvä yhtiö, jolla on pitkä historia ja vahva markkina-asema, ja se sopii erinomaisesti strategiaamme. Voimme yhdistää erityisosaamisemme ja parantaa kilpailukykyämme sekä Norjassa että muilla markkinoillamme. Koko pohjoismaisen organisaatiomme toiminta vahvistuu ja tehostuu asiakkaiden, henkilöstön ja omistajien eduksi”, Mikael Lilius toteaa lopuksi.
Sopimuksen toteutuminen vaatii vielä Oslon kaupunginvaltuuston hyväksynnän sekä edellyttää, että Oslon kaupungille ei tehdä korkeampia tarjouksia heinäkuun alkuun mennessä. Kaupan odotetaan toteutuvan kesän aikana, jonka jälkeen Fortum tekee sääntöjenmukaisen lunastustarjouksen vähemmistöosakkaille samalla hinnalla.
Kauppa lyhyesti
 
Fortum on sopinut ostavansa Oslon kaupungin 67 524 647 Hafslundin A-osaketta ja 37 342 907 B-osaketta käteishintaan 53,0 Norjan kruunua A-osakkeelta ja 48,0 Norjan kruunua B-osakkeelta. Kokonaishinta osakekaupalle on 660 miljoonaa euroa (5,4 miljardia Norjan kruunua).
Koko kauppahinnaksi Hafslundin osakekannalle (100 %) tulee 45,4 Norjan kruunua osakkeelta (1,1 mrd. euroa tai 8,9 mrd. Norjan kruunua) mukaan lukien Fortumin nykyisestä 34,1 % omistuksesta maksettu hinta sekä vähemmistöosakkaiden lunastushinta. Lisäksi Fortum ottaa vastuulleen noin 1,4 miljardia euroa (10,9 miljardia Norjan kruunua) Hafslundin korollista nettovelkaa.
Kauppa lisää sähkönsiirrosta saatavia vakaita kassavirtoja, luo laajemman asiakaspohjan sekä lisää maantieteellistä ulottuvuutta
Hafslundin ja Fortumin yhdistyminen sekä Fortumin nykyisten Norjan liiketoimintojen yhdistäminen Hafslundiin luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja kaupasta odotetaan syntyvän 20 miljoonan euron vuosittaiset synergiaedut 2006 mennessä. Nämä edut tulevat Hafslundin oman noin 50 miljoonan euron säästötavoitteen lisäksi. Synergiaetuja syntyy mm. valitsemalla yhtiöiden parhaat operatiiviset toimintatavat ja hyödyntämällä volyymietuja (mm. yhteinen ostotoiminta) sekä monipuolista asiantuntemusta.
Norjan vesivoimaa säätelevästä lainsäännöstä johtuen Fortum ostaa ensimmäisessä vaiheessa Oslolta ja vähemmistöosakkailta yhteensä 89,9 % Hafslundin osakkeista. Jäljellejäävien osakkeiden osto tapahtuu, kun Fortum on saanut tarvittavan toimiluvan (konsessio) Norjan vesivoiman tuotantoon ja omistukseen. Mikäli Fortum ei saa edellä mainittua toimilupaa, Oslon kaupunki jää vähemmistöosakkaaksi vesivoimayhtiössä ja Fortum ostaa täysimääräisesti kaikki muut Hafslundin liiketoiminnat.
Kutsu lehdistötilaisuuteen Espooseen ja Osloon
Fortum järjestää aiheesta tiedotustilaisuuden tänään klo 12.00 yhtiön pääkonttorissa Espoon Keilaniemessä sekä samanaikaisesti Oslossa kello 11.00 Norjan aikaa (Tearternsalen, Hotel Continental). Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius on paikalla Oslon tiedotustilaisuudessa.
Hafslund
Hafslund on Norjan suurin sähköyhtiö mitattuna siirto- (540 000 asiakasta) ja vähittäismyyntiasiakkaiden (614 000 asiakasta) määrällä. Hafslund omistaa myös yhdeksän vesivoimalaitosta, jotka tuottavat 2,9 TWh sähköä normaalisateisena vuonna. Hafslundin liikevaihto 12 kuukaudelta 31.3.2004 asti oli 8,1 miljardia Norjan kruunua ja liikevoitto 727 miljoonaa kruunua.

Fortum

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, öljyn tuotanto, jalostus ja markkinointi, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö, lämpö ja höyry, liikennepolttoaineet ja lämmitysöljyt.
Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Öljynjalostajana Fortum on johtava ympäristömyötäisten tuotteiden valmistaja.
Fortumin liikevaihto 12 kuukaudelta 31.3.2004 asti oli 10,6 miljardia euroa ja liikevoitto 1,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.
Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja
Yhteystiedot:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja                                              +358 10 452 9100
Carola Teir-Lehtinen, viestintäjohtaja                                   +358 50 452 4118
Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet