Fortum ostaa pohjoismaisen kiertotalousyhtiö Ekokemin

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.5.2016 klo 13.35 EEST


Fortum ja Ekokem Oyj:n neljä suurinta omistajaa, jotka edustavat noin 81 %:a
yrityksen osakkeista, ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Fortum
ostaa heidän osuutensa Ekokemistä noin 470 miljoonalla eurolla. Tämä vastaa
noin 700 miljoonan euron velatonta kokonaiskauppahintaa yhtiön koko
osakekannalle, joka on noin 11 kertaa Fortumin ennustama Ekokemin vuoden 2016
käyttökate (EBITDA). Yrityskaupalla on välitön positiivinen vaikutus Fortumin
operatiiviseen tulokseen ja kassavirtaan. Yrityskauppa monipuolistaa Fortumin
ansaintarakennetta, koska suurin osa Ekokemin tuloksesta perustuu muuhun kuin
pohjoismaiseen sähkönhintaan.

Ekokemin neljä suurinta omistajaa ovat Suomen valtio, Suomen kuntaliitto,
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja HSY Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Kauppa vaatii Suomen ja Ruotsin
kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Fortum arvioi että kauppa saadaan päätökseen
vuoden 2016 kolmannen neljänneksen aikana. Fortum tulee myös tekemään saman
hintaisen ostotarjouksen Ekokemin lopuista osakkeista (165 euroa osakkeelta).
Ostotarjouksen mukaisten kauppojen toteuttaminen edellyttää, että Fortum saa
kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja enemmistön Ekokemissä. Saavutettuaan
vaadittavan omistusosuuden Fortum tulee käynnistämään vähemmistöosakkeiden
lunastusprosessin.

Vuonna 2015 Ekokemin liikevaihto oli 258 miljoonaa euroa ja raportoitu
käyttökate 55 miljoonaa euroa. Ekokemillä on noin 630 työntekijää.

Ekokem on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on erikoistunut
materiaalien ja jätteen kierrätykseen, loppusijoitusratkaisuihin,
maaperänkunnostukseen sekä ympäristörakentamisen palveluihin. Sillä on vahva
asema erityisesti vaarallisten jätteiden käsittelyssä. Ekokem palvelee
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä teollisuutta että kunnallisia asiakkaita.
Valtaosa liikevaihdosta tulee jäte- ja ympäristönhuollon palveluista, mutta
myös sähkön, kierrätettyjen materiaalien ja lämmönmyynnistä.

”Ekokem on erinomainen yhtiö, jolla on kokenut johto ja henkilöstö. Fortumilla
puolestaan on vahva taloudellinen asema ja osaamista jätteiden hyödyntämisessä
energian tuotannossa. Yhdessä luomme todella vahvan pohjoismaisen
kiertotalousyhtiön, jolla on erinomaiset kansainväliset kasvumahdollisuudet.
Haluamme myös panostaa Ekokemin ratkaisujen jatkokehittämiseen”, sanoo Fortumin
toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

”Ekokemin hallitus käynnisti alkuvuodesta pääomarakenneselvityksen, jonka
keskeisenä tavoitteena on ollut varmistaa resurssit yhtiön strategian
toteuttamiseen ja kasvun jatkamiseen. Uskon, että osana Fortumia tämä tavoite
saavutetaan ja Ekokemin menestys voi jatkua. Fortumin laajemman verkoston ja
voimavarojen avulla voimme jatkossa tarjota Ekokemin palveluita vahvemmin myös
kansainvälisesti. Uskon, että Fortumin kiertotalousstrategiaa tullaan nyt
kehittämään Ekokemin varaan”, sanoo Ekokemin toimitusjohtaja Karri Kaitue.


Fortum Oyj
Sophie Jolly
Johtaja, Sijoittajasuhteet ja Talousviestintä

Tiedotustilaisuus:
Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 27.5.2016 kello 16.00
hotelli Scandic Simonkentän Pavillion-tilassa, Simonkatu 9, Helsinki.
Tilaisuutta voi seurata ja media voi esittää kysymyksiä myös verkossa
osoitteessa www.fortum.com/fi.


Lisätietoja:
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, Fortum
Markus Rauramo, City Solutions -divisioonan johtaja, Fortum
Soittopyynnöt: Pauliina Vuosio, Corporate Press Officer, puh. 050 453 2383
Sijoittajat, analyytikot ja talousmedia: Sophie Jolly, Johtaja,
Sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 45 32552


Taustatietoja:

Ekokem

Ekokem on yksi Pohjoismaiden johtavista kiertotalousyhtiöistä, joka tarjoaa
ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluja. Ekokem operoi
Pohjoismaiden johtavia vaarallisen jätteen käsittelylaitoksia ja tarjoaa
erikoistunutta ympäristönhuollon osaamistaan asiakkailleen laajalla rintamalla.
Yhtiön tarkoituksena on luoda arvoa parantamalla asiakkaittensa materiaali- ja
energiatehokkuutta. Ekokem tarjoaa kierrätys-, hyötykäyttö- ja
loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen
palveluja. Ekokem on jo yli 35 vuoden ajan myötävaikuttanut luonnonvarojen
säästämiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Ekokem-konserni työllistää noin 630 osaavaa ammattilaista Suomessa, Ruotsissa
ja Tanskassa. Tammikuussa 2015 yhtiö hankki tanskalaisen ympäristöhuoltoyhtiö
NORDin.

Ekokem-konsernin avainluvut vuonna 2015

-- Liikevaihto 258 miljoonaa euroa
-- Raportoitu käyttökate (EBITDA) 55 miljoonaa euroa, 21,1 % liikevaihdosta
-- Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 57 miljoonaa euroa

Suurimmat osakkeenomistajat ovat Suomen valtio (34,1 %), Suomen kuntaliitto
(21,4 %), Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (15,4 %) ja HSY Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (10,5 %).

www.ekokem.com/fi/


Kestävät kaupunkiratkaisut osana Fortumin strategiaa

Fortumin 3.2.2016 julkaiseman uuden strategian mukaisesti yhtiön tavoitteena on
kasvaa ja toimia jatkuvasti kannattavasti. Strategian painopistealueita ovat
puhdas energia, asiakkaat ja omistaja-arvon luominen. Fortumin visio on olla
puhtaan energian edelläkävijä. Yksi strategian kulmakivistä on tarjota
kaupungeille kestäviä ratkaisuja.

Nopeasti kasvavien suurkaupunkien ja kasvukeskusten ongelmia ovat lämmityksen,
jäähdytyksen ja sähköntuotannon päästöt ja alhainen tehokkuus, kasvavat
jätemäärät sekä lisääntyvän liikenteen aiheuttamat saasteet ja melu. Fortum
haluaa tarjota osaamisensa ja kokemuksensa avulla kasvukeskuksille kestäviä ja
kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Fortumin tarjonta kattaa tehokkaat ja
luotettavat kaukolämpö- ja kaukokylmäratkaisut, monipuoliset sähkön
kuluttajaratkaisut ja sovellukset, jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen
energian tuotannossa sekä sähköisen liikenteen edistämisen älykkäiden
latausjärjestelmien avulla. Lisäksi uutta liiketoimintaa haetaan näiden
alueiden asiantuntijapalveluista.

Kestävien kaupunkiratkaisujen ensisijaisia markkina-alueita ovat nykyiset
kotimarkkinat ja muut Euroopan maat. Lisäksi Fortum tutkii
liiketoimintamahdollisuuksia tarkkaan valituissa Aasian kasvukeskuksissa.


Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi