Fortum ostaa Utsjoen Sähköosuuskunnan sähkönmyyntiliiketoiminnan

Fortum Energiatalo Oy ostaa Utsjoen Sähköosuuskunnan sähkönmyyntiliiketoiminnan. 15.5. allekirjoitetun sopimuksen mukaan Utsjoen Sähköosuuskunnan sähkönmyynti siirretään osaksi Fortum Energiatalon sähkönmyyntiä. Samalla siirtyvät Utsjoen Sähköosuuskunnalta sähkönsä ostavat noin 1100 asiakasta Fortum Energiatalon asiakkaiksi. Utsjoen Sähköosuuskunnan sähkönmyynti vuonna 2000 oli 16 GWh.

 

Utsjoen Sähköosuuskunnan verkkotoiminta ja sähkönjakelu[JNYG1]  eivät kuulu kaupan piiriin, vaan Utsjoen Sähköosuuskunta tarjoaa näitä palveluja edelleenkin itsenäisenä yrityksenä. Fortum Energiatalo ja Utsjoen Sähköosuuskunta tekevät jatkossa yhteistyötä asiakkaiden paikallisten palvelujen tuottamisessa.

 

"Sähkönmyyntiliiketoiminnan myynnin taustalla ovat sähkömarkkinoilla tapahtuneet muutokset. Olemme jo jonkin aikaa pohtineet tulevaisuuttamme. Näemme, että sähkökaupan hoitaminen nykyisessä kovassa kilpailutilanteessa on tämän kokoiselle yhtiölle hankalaa. Kilpailussa pärjääminen vaatisi runsaasti panostusta uusien tuotteiden ja palvelujen kehitykseen sekä pörssikaupan hallintaan. Yrityksemme lienee viimeisenä Lapin verkkoyhtiöistä harjoittanut myös itsenäistä sähkön myyntiliiketoimintaa. Jatkamme ja kehitämme edelleen palvelutoimintaamme sähkönjakelussa. Tehty kauppa takaa myös toimivat kaupalliset varasähköyhteydet Inergia [MR2] Oy:n kanssa sekä yhteistyön jatkuvuuden norjalaisiin sähköyhtiöihin Teno-joen varrella", Utsjoen Sähköosuuskunnan toimitusjohtaja Matti Röntynen toteaa. 

 

"Utsjoen Sähköosuuskunnan sähkönmyyntiliiketoiminnan hoito ja jakeluliiketoiminnan kanssa toteutettava yhteistyömalli täydentää hyvin Fortum Energiatalon asiakaspalvelua Pohjois-Suomessa.  Fortum Energiatalo keskittyy energiapalvelujen myyntiin ja niiden kehittämiseen. Utsjoen Sähköosuuskunta pääsee kaupan jälkeen täysipainoisesti kohdistamaan voimavaransa jakeluliiketoiminnan kehittämiseen", johtaja Esko Kaljala Fortum Energiatalosta kertoo.

 

Nyt tehty kauppa ei vaikuta henkilöstön asemaan. Henkilöstö jatkaa Utsjoen Sähköosuuskunnan palveluksessa.

 

Asiakkaiden sähkönmyyntipalvelut säilyvät sähkönmyyjän vaihtumisesta huolimatta Utsjoella. Asiakkaan näkökulmasta nyt tapahtunut kauppa ei siirrosvaiheessa aiheuta muutoksia. Lisäksi asiakkaat saavat jatkossa käyttöönsä Fortumin laajemman tuote- ja palveluvalikoiman.  

 

Fortum Oyj

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Röntynen, Utsjoen Sähköosuuskunta, 016 677 321

Johtaja Esko Kaljala, Fortum Energiatalo Oy, 010 45 36569