Fortum otti käyttöön uuden tuotantoyksikön Tšeljabinskin voimalaitoksellaan Venäjällä

Fortum on ottanut tuotantokäyttöön mittavan investointiohjelmansa toisen uuden
sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP) perustuvan voimalaitosyksikön
Tšeljabinskissä Uralin alueella. Chelyabinsk CHP-3:n uusi yksikkö aloitti
kapasiteettimyynnin kesäkuun alussa ja sen vihkiäisiä vietettiin tänään.
Investointiohjelman ensimmäinen yksikkö vihittiin käyttöön Tjumenissä
joulukuussa 2010 ja otettiin tuotantokäyttöön helmikuun 2011 alussa.

”Uuden yksikön vihkiminen on meille merkittävä tapahtuma ja jälleen yksi askel
eteenpäin Venäjän sähkömarkkinoilla. Investointiohjelmamme toteuttaminen on
avainasemassa vakaan tuloskehityksen ja paremman energiatehokkuuden
saavuttamiseksi Venäjällä”, sanoi Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula
Tšeljabinskissä tänään. "Kestävillä ratkaisuilla on keskeinen asema Fortumin
strategiassa. Chelyabinsk CHP-3:n uuden yksikön energiatehokkuus on
huippuluokkaa ja sen käyttöönotto vähentää hiilidioksidipäästöjä alueella
yhteensä noin 800 000 tonnia vuoteen 2012 mennessä", toimitusjohtaja Kuula
jatkaa.

Chelyabinsk CHP-3:n uusi yksikkö on alueensa ensimmäinen moderni
maakaasukäyttöinen kaasukombilaitos, joka tuottaa sähköä kaasu- ja
höyryturbiineilla. Yksikön kaasukombiteknologia edustaa parasta käyttökelpoista
tekniikkaa maakaasun poltossa. Polttoaineen kulutus sähköntuotannossa on noin
20 prosenttia alhaisempi kuin nykyisissä kaasuyksiköissä Venäjällä ja sen
hyötysuhde CHP-tuotannossa nousee 77 prosenttiin. Voimalaitosyksikön
sähköntuotantokapasiteetti on 226 megawattia (MW) ja lämmöntuotantokapasiteetti
142 MW. Käyttöönoton myötä koko voimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti
nousee 586 MW:iin ja lämmöntuotantokapasiteetti 1 411 MW:iin.

Fortumin Venäjällä toimiva tytäryhtiö OAO Fortum on sitoutunut toteuttamaan
investointiohjelman, joka nostaa sen sähköntuotantokapasiteettia nykyisestä
noin 2 800 MW:sta noin 5 100 MW:iin. Investointiohjelma koostuu kahdeksasta
yksiköstä, jotka Fortum suunnittelee ottavansa käyttöön vuoden 2014 loppuun
mennessä. Tänä vuonna käyttöönotettujen Tyumen CHP-1:n ja Chelyabinsk CHP-3:n
uusien yksikköjen lisäksi Tobolskin voimalaitokseen valmistuu 200 MW:n yksikkö
tulevana syksynä. Fortum rakentaa myös täysin uutta Nyaganin voimalaitosta
Pohjois-Uralin alueella Hanti-Mansiassa. Laitokseen tulee kolme maakaasulla
toimivaa 418 MW:n sähköntuotantoyksikköä. Niistä ensimmäinen otetaan käyttöön
vuonna 2012.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Kuvia Tšeljabinskistä (linkki voimassa 20.6.2011 asti)

Lisätietoja:
Sophie Jolly, johtaja, sijoittajasuhteet, Fortum, puh. 040 8287317

Taustaa Tšeljabinskin alueesta

Tšeljabinskin alue sijaitsee Uralvuorten itäpuolella. Alue on
tunnettu metalliteollisuudestaan ja siellä asuu yli 3,6 miljoonaa asukasta.
Fortumilla on Tšeljabinskin alueella viisi sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitosta, joista neljä sijaitsee Tšeljabinskin kaupungissa ja
yksi läheisessä Argajašin kaupungissa.

Taustaa Chelyabinsk CHP-3 voimalaitoksesta

Chelyabinsk CHP-3 on Tšeljabinskin alueen uusin voimalaitos. Sen ensimmäinen
tuotantoyksikkö (180 MW) otettiin käyttöön vuonna 1996 ja toinen (180 MW)
vuoden 2006 lopulla. Voimalaitoksella käytetään polttoaineena maakaasua ja sen
tuotantokapasiteetti on 586 MW sähköä ja 1411 MW lämpöä.

Fortum lyhyesti

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.com/fi