Fortum Oyj hakee henkilöstön optiolainan 1999 optio-oikeuksien listaamista Helsingin Pörssin päälistalla

Fortum Oyj:n hallitus on päättänyt hakea konsernin henkilökunnalle vuonna 1999 suunnatun optiolainan optio-oikeuksien ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla siten, että listaus alkaa 17.5.2002.

 

Fortum Oyj tarjosi vuonna 1999 henkilöstönsä merkittäväksi 25.000.000 markan optiolainan. Optiolainaa merkitsi 1 859 henkilöä. Optiolainaan liittyi yhteensä 7.500.000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 7.500.000 osaketta. Fortum Oyj on optiolainan ehtojen mukaisesti lunastanut osan lainaosuuksista takaisin työsuhteiden päättymisen vuoksi.

 

Listalle haettavia optio-oikeuksia on yhteensä enintään 6.457.800 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Fortum Oyj:n osakkeen, jonka nimellisarvo on 3,40 euroa. Yhteensä optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 6.457.800 osaketta ja osakepääoma voi siten nousta enintään 21.956.520 eurolla. Optio-oikeuksilla merkittävät osakkeet edustavat enintään 0,76 prosenttia Fortum Oyj:n osakepääomasta.

 

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksien perusteella alkaa 17.5.2002 ja jatkuu 17.5.2005 saakka. Osakkeiden merkintäpaikkana toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on listauksen alkaessa 4,36 euroa. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain Fortum Oyj:n maksamat osingot. Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty.

 

Fortum Oyj

 

 

Carola Teir-Lehtinen

viestintäjohtaja

 

 

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

Lisätietoja:
Rahoitusjohtaja Seppo Viitanen,
puh. 010 452 4477