Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2012

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 9.07 EET

Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 31.3.2011 asettaa kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan,
jonka asiantuntijajäsenenä toimii hallituksen puheenjohtaja, valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on
kokouksessaan 31.1.2012 päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n 11.4.2012 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu 8 jäsenestä ja että
seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi.

Uudelleen valittaviksi ehdotetaan:
Sari Baldauf, puheenjohtajaksi
Christian Ramm-Schmidt, varapuheenjohtajaksi
Minoo Akhtarzand, jäseneksi
Heinz-Werner Binzel, jäseneksi
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi
Joshua Larson, jäseneksi

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:
Kim Ignatius, jäseneksi
Veli Sundbäck, jäseneksi

Palkkiot
Fortumin pörssiarvo on pitkällä ajalla kehittynyt suotuisasti ja yhtiöstä on
viime vuosina tullut yksi Helsingin pörssin arvokkaimmista yrityksistä. Samalla
yhtiö on edelleen sekä kansainvälistynyt ja investoinut voimakkaasti että
maksanut omistajilleen tasaista ja hyvää osinkoa. Yhtiön hallituspalkkioita ei
kuitenkaan ole tarkastettu sen arvonkehitystä ja hallitustyöskentelyn
vaativuuden lisääntymistä vastaavasti. Näistä syistä nimitystoimikunta esittää
hallituspalkkioihin sellaista kertakorotusta, jolla palkkiotaso saatetaan
vastaamaan vertailukelpoisten suomalaisyhtiöiden hallituspalkkioita.

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta päätti esittää Fortum Oyj:n
hallitukselle ja varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille
maksettaviksi seuraavia palkkioita:

- Puheenjohtajalle, 75 000 euroa/vuosi
- Varapuheenjohtajalle, 57 000 euroa/vuosi
- Jäsenille, 40 000 euroa/vuosi
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle siinä tapauksessa,
että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana,
57 000 euroa/vuosi

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan myös
valiokuntien kokouksista sekä kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa
asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella
asuvalle jäsenelle.

Lisäksi hallituksen jäsenille esitetään korvattavaksi matkakulut yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja strategia

Lisätietoja:
Pekka Timonen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 09
1602 3000

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

LIITE:
Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot

KIM IGNATIUS
s. 1956

Koulutus:
Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu

Päätehtävä:
Sanoma, talousjohtaja, 2008 -

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
TeliaSonera AB, talousjohtaja, 2003 - 2008
Sonera Oyj, talousjohtaja, 2000 - 2002
Tamro Oyj, talousjohtaja, 1997 - 2000

Merkittävimmät luottamustoimet:
Millicom International Cellular S.A., tarkastuskomitean puheenjohtaja

Osakeomistus:
Kim Ignatius ei omista Fortumin osakkeita.


VELI SUNDBÄCK
s. 1946

Koulutus:
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto

Päätehtävä:
Vaaka Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Nokia Oyj, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu, johtokunnan jäsen,
1996 - 2009
Ulkoministeriö, valtiosihteeri, 1993 - 1996
Ulkoministeriö, kauppapoliittinen alivaltiosihteeri, 1990 - 1993

Merkittävimmät luottamustoimet:
Finnair, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, 2004 -

Osakeomistus:
Veli Sundbäck omistaa 40 000 Fortumin osaketta.