Fortum Oyj:n hallituksen valiokunnat 2015

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2015 KLO 18.05 EEST

Fortum Oyj:n hallitus on valinnut keskuudestaan hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Sari Baldauf (puheenjohtaja), Eva Hamilton,
Tapio Kuula ja Petteri Taalas.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi valittiin Kim Ignatius
(puheenjohtaja), Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel ja Jyrki Talvitie.


Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Sirpa-Helena Sormunen, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, Puh. 010 452 5350


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi